Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Вибори


Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся круглий стіл на тему:
«Незаконне збагачення: питання правової кваліфікації»
8 червня 2018 року у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся Круглий стіл на тему «Незаконне збагачення: питання правової кваліфікації».

Науковий захід був організований та проведений Центром спільно з Комітетом з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України.

З вітальним словом виступила віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова, яка зазначила, що основною метою державної політики протидії корупції є виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкова відповідальність винних у їх вчиненні. Протидія корупції має ґрунтуватися на принципах верховенства права, законності, системності та практичної спрямованості, взаємодії владних структур з інститутами громадянського суспільства. При цьому, принцип верховенства права означає, що при здійсненні протидії корупції людина, її права та свободи визнаються найвищими соціальними цінностями та визначають зміст і спрямованість антикорупційної діяльності. У правовій державі не може бути інших засобів боротьби з корупцією, крім правових. З огляду на це, засоби боротьби з корупцією, які хоча і можуть виявитись ефективними, однак йдуть усупереч конституційним засадам функціонування держави та суспільства, є неприйнятними.

У ході дискусії будуть обговорені питання притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України, обговорення інших проблемних аспектів протидії корупційним явищам в Україні.

Заступник голови комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України Ігор Попов підкреслив необхідність в подальших кроках реформування антикорупційного законодавства України. Зокрема, народним депутатом України наголошено, що стаття 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність на незаконне збагачення вимагає свого негайного корегування. Так, цією статтею встановлена відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі. Зі змісту наведеної статті вбачається, що відповідна особа має довести законність підстав набуття активів у власність.

В наведеному контексті диспозиція статті 368-2 Кримінального кодексу України входить в протиріччя зі статтею 62 Конституції України, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Презумпція невинуватості є одним із основоположних принципів права, яким забезпечується захист прав людини. Зокрема у статті 11 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року передбачено, що кожна людина, обвинувачена у скоєнні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку, шляхом прилюдного розгляду її справи судом при якому їй буде забезпечено усі можливості захисту.

Аналогічні за змістом норма міститься в статті 6 Конвенції прав і основоположних свобод людини. Її положенням передбачено, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Презумпція невинуватості розглядається як складова права на справедливий суд, гарантії якої встановлені у статті 6 Конвенції, статті 55 Конституції України. Презумпція невинуватості вимагає саме від держави доказування вини обвинуваченого, звільняючи його від тягаря доказування своєї невинуватості. Правова сутність презумпції невинуватості полягає в створенні припущення невинуватості особи. Виходячи з цього, на нього не може бути покладено обов’язок доводити свою невинуватість та наявність обставин, які виключають можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.

В ході дискусії учасники круглого столу одностайно наголосили на тому, що чинна редакція статті Кримінального кодексу України протирічить конвенційним зобов’язанням України та Конституції України. Однією з пропозицій науковців стала доцільність декриміналізації цього складу злочину.

В роботі круглого столу прийняли участь доктор юридичний наук, професор, академік НАПрН України Володимир Тихий, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Василь Шакун, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Микола Шумило, вчені Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, інші провідні науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії прокуратури України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, народні депутати України, представники Генеральної прокуратури України, адвокати, а також практикуючі юристи.

Під час обговорення актуальної теми висловлені численні пропозиції та зауваження, які організатори наукового заходу планують узагальнити та передати суб’єкту законодавчої ініціативи для подальшої роботи.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net