Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

За інформацією Google Scholar видання за редакцією та авторством членів НАПрН України займає перше місце по індексу цитувань у трьох сегментах
За інформацією Google Scholar видання "Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. За ред. О. В. Зайчука, наук. ред. Н. М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006." займає перше місце по індексу цитувань у такому сегменті: за роки незалежності України; автори - громадяни України; учбова, науково-методична монографічна юридична література, науково-практичні коментарі кодексів (в одному томі).

З цією подією вітаємо членів-авторів нашої Академії: академіків НАПрН України Журавського В. С., Зайчука О. В., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. та членів-кореспондентів Зайця А. П., Пархоменко Н. М.

Також вітаємо і всіх авторів, які не є членами НАПрН України, але є відомими вченими: Бобровник С. В., Власова Ю. Л., Тарахонич Т. І.

Посилання - https://scholar.google.com.ua/citations?user=lxJkdMAAAAAJ


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net