Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Членів НАПрН України включено до складу
Комісії з питань правової реформиВідповідно до Указу Президента України №584/2019 "Питання Комісії з питань правової реформи" дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України включено до складу Комісії з питань правової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.


1. Співголова Комісії - Буроменський Михайло Всеволодович, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

2. Голова робочої групи Комісії з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України - Заєць Анатолій Павлович, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

3. Члени робочої групи Комісії з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України:

- Барабаш Юрій Григорович, проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи;

- Козюбра Микола Іванович, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

- Копиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

- Петришин Олександр Віталійович, президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

4. Член робочої групи Комісії з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя - Грищук Віктор Климович, член Вищої ради правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

5. Голова робочої групи Комісії з питань розвитку кримінального права - Баулін Юрій Васильович, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

6. Члени робочої групи Комісії з питань розвитку кримінального права:

- Гуторова Наталія Олександрівна, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

- Навроцький Вячеслав Олександрович, професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

- Стрельцов Євген Львович, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

7. Члени робочої групи Комісії з питань реформування кримінальної юстиції:

- Капліна Оксана Володимирівна, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи;

- Шило Ольга Георгіївна, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

8. Голова робочої групи Комісії з питань розвитку юридичної освіти - Кузнєцова Наталія Семенівна, віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

Колектив президії Національної академії правових наук України щиро вітає колег та бажає плідної праці.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net