Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародна конференція, присвячена 10-річчю
Полтавського юридичного інституту «Особистість. Суспільство. Право»
15 березня 2012 року у приміщенні Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбудеться міжнародна конференція, присвячена 10-річчю Полтавського юридичного інституту «Особистість. Суспільство. Право», організаторами якої виступили Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Полтавський юридичний інститут та Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

На конференції планується обговорення таких проблем:

  1. Соціально-правова доктрина: історія та сучасність.
  2. Громадянське суспільство і правова держава: проблеми розбудови.
  3. Соціально-економічні трансформації та інновації у глобалізованому світі.
  4. Права людини і громадянина в контексті державного управління.
  5. Правосвідомість і правова культура як чинники формування правової держави.
  6. Культурологічна складова підготовки правознавців.

Для участі у роботі конференції необхідно надати:

Тези виступів: обсяг від 5 стор. набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також диск у редакторі Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац) – 1,25.
У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези), назву навчального закладу, по центру – назву статті великими літерами.
Робочі мови: українська та російська.


Матеріали для участі в роботі конференції подаються до 15 лютого 2012 року.

Внесок на видання збірника матеріалів конференції становить 60, 00 грн.
Тези виступів надавати: НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування. м. Харків, вул. Чернишевська, 80, р. т. 7004844 – І. В. Яковюку.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net