Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науковці КРЦ НАПрН України прийняли участь в роботі круглого столу з питань реформування кримінального законодавства України
6 вересня 2018 року в редакції газети «Голос України» проведено круглий стіл щодо удосконалення законодавства щодо покарання посадових осіб за незаконне збагачення.

В обговоренні взяли участь народні депутати України Валерій Карпунцов, Ігор Попов, заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, науковці Київського регіонального центру Національної академії правових наук України – дійсний член (академік) Анатолій Селіванов та член-кореспондент Микола Шумило.

Учасники круглого столу підкреслили, що основною метою державної політики протидії корупції є виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкова відповідальність винних у їх вчиненні.

Стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності у загальному контексті побудови демократичної держави.

Учасники круглого столу підкреслили, що саме для вирішення даної проблеми у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання корупції (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання корупції №8517 від 21 червня 2018 року).

Заступник Голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції народний депутат Ігор Попов повідомив, що протидія корупції має ґрунтуватися на принципах верховенства права, законності, системності та практичної спрямованості, взаємодії владних структур з інститутами громадянського суспільства. При цьому, принцип верховенства права означає, що при здійсненні протидії корупції людина, її права та свободи визнаються найвищими соціальними цінностями та визначають зміст і спрямованість антикорупційної діяльності. У правовій державі не може бути інших засобів боротьби з корупцією, крім правових. З огляду на це, засоби боротьби з корупцією, які хоча і можуть виявитись ефективними, однак йдуть усупереч конституційним засадам функціонування держави та суспільства, є неприйнятними.

Учасники круглого столу обговорили і ширше коло питань, зокрема, що стосуються контролю способу життя посадових осіб. Як зазначила заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, система перевірки декларацій має працювати автоматично, за чіткими критеріями і не залежати від будь-яких суб’єктивних факторів.

Народний депутат України Валерій Карпунцов підтримав ідею удосконалення законодавства з урахуванням практики його застосування. «Право повинно домінувати над політикою, а не навпаки. Якщо стаття присутня в кодексі - вона повинна працювати, а якщо вона не працює – потрібно провести аналіз та внести відповідні зміни», - вважає В. Карпунцов.

Відповідно до положень Основного закону, Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно з частиною першою статті 11 Загальної декларації прав людини 1948 року та пункту 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинним доти, доки його провину не буде доведено в законному порядку. Наведена правова гарантія інституціонально закріплено у статті 62 Конституції України.

Зазначені конституційні приписи закріплюють, що діяльність держави заснована виключно на принципі верховенства права. Не уминає реалізація принципу верховенства права також питання встановлення кримінальної відповідальності особи.

Таким чином, для захисту від обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого статтею 3682 Кримінального кодексу України, особа змушена брати на себе обов’язок доводити законність підстав набуття активів, тобто свою невинуватість, що прямо суперечить вимогам статті 62 Конституції України.

На системні протиріччя в структурі статті 3682 Кримінального кодексу України вказують вчені наукових установ і закладів вищої освіти України. Зокрема, зауваження та пропозиції щодо вдосконалення статті 3682 Кримінального кодексу України були надані під час проведення Круглого столу «Незаконне збагачення: питання правової кваліфікації», проведеного 08 червня 2018 року у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України. Відповідні пропозиції опрацьовані та представлені в наведеному законопроекті.

Підбиваючи підсумок дискусії, Представник Верховної Ради України в Конституційному Суді академік НАПрН України Анатолій Селіванов заявив, що даний законопроект відноситься до «законів суспільного спокою». Такі закони приймаються для того, щоб громадянин був упевнений в наявній системі контролю над статками посадових осіб.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net