Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Віце-президент - керівник Київського регіонального центру НАПрН України Н. Кузнєцова провела робочу зустріч з ректором Національної академії внутрішніх справ В. Чернєєм
7 травня 2018 року віце-президент - керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України Наталія Кузнєцова провела робочу зустріч з ректором Національної академії внутрішніх справ, генералом поліції другого рангу, доктором юридичних наук, професором Володимиром Чернєєм.

Під час зусрічі були обговорені питання співпраці між двомя установами в реалізації державної політики у боротьбі зі злочинністю, в частині, що вимагає наукового забезпечення. В контексті наведеного прийнято рішення про створення, спільно з Державним науково-дослідним інститутом МВС України, Науково-дослідницького центру розвитку кримінальної юстиції в Україні.

Значна увага приділена реформі юридичної освіти, що триває в Україні. Учасники обговорили сучасний стан та спільну діяльність Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, правничих шкіл та фахових об’єднань правників з модернізації правничої освіти. Так, зміст юридичних дисциплін, що їх викладають у правничих школах України, методика їх викладання, ведення дослідницької діяльності, а також адміністрування цих шкіл та університетів вимагає кординальних змін. Важливим, на цьому шлязу, є розроблення стандартів як фахової юридичної підготовки, так і професійної етики як передумови доступу до правничої професії.

Сторони домовились об’єднати зусілля в освітньому, науковому та науково-технічному забезпечені діяльності системи органів внутрішніх справ України.

Прийнято рішення про спільне напрацювання рекомендацій, які сприятимуть подальшим крокам Міністерства освіти і науки України на шляху реформування правничої освіти в Україні в світлі європейських стандартів вищої освіти.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net