Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся круглий стіл на тему: «Право народу на належне урядування»
5 червня 2018 року у м. Києві відбувся круглий стіл на тему «Право народу на належне урядування». Організаторами заходу виступили Київський регіональний центр Національної академії правових наук України та Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У ньому взяли участь представники Верховної Ради України, Верховного Суду України, представники провідних наукових установ та навчальних закладів – Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Запорізького національного університету, Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, Національного авіаційного університету, Національної академії внутрішніх справ та громадських організацій.

Інформаційну підтримку заходу надав «Бюлетень Міністерства юстиції України».

З вітальним словом до учасників Круглого столу звернулася віце-президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. Кузнєцова, яка звернула увагу на актуальність та важливість проведення такого заходу. Зокрема, пані Кузнєцова зупинилася на розгляді права народу на належне урядування в контексті дієвості громадянського суспільства. Саме під час Круглого столу за ініціативою академіка Н. Кузнєцової відбулося обговорення перспектив створення Наукового центру дослідження правових проблем громадянського суспільства.

У своїй вступній промові завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. Оніщенко, яка наголосила, що в умовах докорінних вітчизняних державотворчих і правотворчих процесів в Україні питання громадянського суспільства, зокрема, перерозподіл соціального простору між державою і громадянським суспільством набуває нового звучання. Особливу увагу пані Оніщенко звернула на гострі протиріччя в системі координат «держава – громадянське суспільство – особа». Втім, йшлося й про те, що громадянське суспільство не виникає на порожньому місці, цьому передує суспільний і державний розвиток в певних темпорально-просторових вимірах, і від досконалості цих процесів залежить більша або менша досконалість інститутів громадянського суспільства.

У виступі доктора юридичних наук, професора Н. Пархоменко йшлося про природу та сутність права народу на належне урядування. Пані Пархоменко зупинилася на структурі цього явища, його сучасному значенні, ефективності, шляхах та методах удосконалення цього інституту.

У доповіді доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України В. Костицького наголошено на важливості громадських організацій – учасників громадського життя у формуванні активного і впливового громадянського суспільства. Зокрема, прикладною основою слугувала діяльність громадська організація «Асоціація українських правників», президентом якої є пан Василь Костицький.

Серед представників громадських організацій слово отримала О. Голуб, яка представляла організацію гармонія рідних, у виступі якої йшлося про актуальні питання гендерної експертизи нормативно-правових актів на сучасному етапі.

У доповіді доктора юридичних наук, професора С. Чернявського йшлося про три необхідні сфери життєдіяльності людини, які потребують пріоритетної уваги з боку держави і громадянського суспільства – медицина, освіта та безпека.

Про значення нормативно-правової бази в процесах право-державозмін йшлося у виступі доктора юридичних наук, професора І. Шутака. На прикладі удосконалення юридичної техніки професор Шутак І. акцентував увагу на проблемах нормативно-правового забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства.

У доповіді кандидата юридичних наук М. Булкат йшлося про відновлення довіри до судової влади, що є однією із передумов забезпечення ефективності механізму взаємодії держави, громадянського суспільства та особи.

До дискусії також долучився доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України С. Стеценко, який у своєму виступі зазначив, що генералізованою лінією сучасного цивілізаційного розвитку безмовно стає пріоритет інститутів громадянського суспільства порівняно з інститутами держави. Також пан Стеценко С. зазначив, що основою взаємодії держави і громадянського суспільства має стати соціальний і політичний розвиток. Центральна частина виступу Семена Григоровича була присвячена правам людини у фокусі медичного права.

У доповіді доктора історичних наук, професора Б. Андрусишина йшлося про важливість створення Наукового центру дослідження правових проблем громадянського суспільства, який мав би сконцентрувати свої зусилля на історико-правових та прикладних аспектах.

У дискусії взяли участь кандидат юридичних наук О. Богініч, кандидат юридичних наук І. Андрусяк, доктор юридичних наук Р. Луцький, кандидат юридичних наук О. Макеєва, кандидат юридичних наук Т. Тарахонич, кандидат юридичних наук О. Львова, кандидат юридичних наук Л. Макаренко та ін.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net