Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся VIІI Міжнародний цивілістичний форум «Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи»
19-20 квітня 2018 року відбувся VIІI Міжнародний цивілістичний форум «Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи».

Захід був підготовлений Національною академією правових наук України, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація цивілістів України» та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Цьогоріч участь у роботі Міжнародного цивілістичного форуму взяли представники основних цивілістичних центрів України, а також науковці з Німеччини, Литви, Польщі, Грузії, Казахстану та Молдови.

19 квітня Пленарне засідання проходило у залі засідань Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вітальним словом до учасників Форуму звернувся проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор П. О. Бех.

Відкрила пленарне засідання доповіддю на тему “Стан та перспективи розвитку українського приватного права: вплив сучасних європейських тенденцій” доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Н. С. Кузнєцова.

Продовжилося пленерне засідання доповідями доктора юридичних наук, професора, директора НДІ приватного права Каспійського університету, академіка Національної академії наук Республіки Казахстан М. К. Сулейменова, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондента НАПрН України А. С. Довгерта, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАПрН України Р. А. Майданика, доктора юридичних наук, декана юридичного факультету Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі Т. Зарандії, доктора права, професора, співдиректора Інституту східного права Університету м. Вісмар (Німеччина) Х. І. Шрамма, доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника НДІ приватного права Каспійського університету Ф. С. Карагусова, професора юридичного факультету Варшавського університету К. Осайди, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондента НАПрН України О. В. Кохановської, судді адміністративного суду м. Берлін (Німеччина), голови представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) у Казахстані Й. Пудельки, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України Р. О. Стефанчука, доктора правових наук, керівника Центру досліджень права Східної Європи і Центральної Азії факультету права і адміністрації Варшавського університету, Голови Інституту східного права імені Г. Шершеневича Я. В. Турлуковського, доктора юридичних наук, професора, декана юридичного факультету Державного університету Молдови С. Беешу.

Під час пленарного засідання 19 квітня відбулася презентація інформаційних матеріалів, присвячених тенденціям розвитку цивільного права у країнах Європи, які підготовлені представниками Київської школи цивільного права.

20 квітня робота Форуму продовжилася у конференц-залі Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

Протягом другого дня з доповідями виступили доктор юридичних наук, доцент Європейського Гуманітарного Університету (м. Вільнюс, Литовська Республіка), адвокат П. Равлушевічіус, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України М. К. Галянтич, кандидат юридичних наук, Державний секретар Міністерства юстиції України, Заслужений юрист України Г. В. Буяджи, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В. В. Луць, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника А. В. Коструба, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка І. Є. Якубівський.

Цьогоріч Міжнародний цивілістичний форум проходив в межах наступних тематичних сесій:

1. Загальні засади приватного права країн Європи: а) базові принципи приватного права європейських країн; б) межі державного втручання у здійснення приватних прав в контексті балансу приватних і публічних інтересів: європейський досвід.

2. Тенденції розвитку вчення про джерела приватного права в країнах Європи: а) засади і тенденції судового права в країнах Європи; б) місце доктрини в системі джерел приватного права (на прикладі Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі).

3. Динаміка предмету приватноправового регулювання в європейських країнах: а) розвиток вчення про особисті немайнові права в країнах Європи; б) розвиток речового права в європейських країнах; в) розвиток зобов’язального права в країнах Європи; г) регулювання корпоративних відносин: європейський досвід; ґ) тенденції регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах Європи.

4. Захист приватних прав в країнах Європи: а) засади захисту приватних прав у європейських країнах; б) право на ефективний засіб юридичного захисту: методологічні засади; в) захист приватних прав Європейським судом з прав людини та Європейським судом справедливості.

5. Сучасна методологія приватного права в країнах Європи: а) засади тлумачення норм і юридичної аргументації в європейських країнах; б) засади техніки вирішення юридичного казусу при підготовці юристів в країнах Європи; в) засади стандартів і методики підготовки юристів в європейських університетах; г) засади методики практичної підготовки суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів підприємств в європейських країнах.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net