Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відділ внутрішнього аудиту
Національної академії правових наук України


Відділ внутрішнього аудиту Національної академії правових наук України входить до її складу та безпосередньо підпорядкований і підзвітний президенту Національної академії правових наук України. Відділ є організаційно та функціонально незалежний від втручання третіх осіб, що забезпечується шляхом: затвердження президентом Академії цього Положення, Стратегічних та Операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту; інформування начальником відділу президента Академії про стан виконання Стратегічних та Операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах; недопущення виконання працівниками відділу функцій, не пов’язаних із здійсненням внутрішнього аудиту.

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє із структурними підрозділами Академії, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту. Основним завданням відділу є надання президенту Академії об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: Функціонування системи внутрішнього контролю в Академії та її удосконалення; удосконалення системи управління в Академії, її структурних підрозділах; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання у виникненні помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів Академії.Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2021 рік
   24.12.2020


[ Переглянути ]

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2020 рік
   31.01.2020


[ Переглянути ]

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2019 рік
   25.02.2019


[ Переглянути ]

Стратегічний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки
   25.02.2019


[ Переглянути ]Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net