Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Іноземні члени
Національної академії правових наук України

Іноземними членами НАПрН України обираються визнані міжнародною науковою спільнотою вчені-юристи інших держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАПрН України. У разі втрати громадянства України або виходу з громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави, статус дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПрН України припиняється, а їх місця вважаються вакантними. За рішенням загальних зборів НАПрН України такі особи можуть набувати статусу іноземного члена НАПрН України.


На сьогодні до складу Національної академії правових наук України входить 6 іноземних членів

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net