Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Керівництво Національної академії правових наук України

Журавель В. А. ЖУРАВЕЛЬ Володимир Андрійович

В. о. президента
Національної академії правових наук України
,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор, Заслужений працівник освіти України

тел.: (057) 704-19-01, факс: (057) 704-19-10,
електронна пошта: aprnu@ukr.net
Кузнєцова Н. С. КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна

Віцепрезидент
Національної академії правових наук України
,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (044) 253-34-19, факс: (044) 253-01-15,
електронна пошта: vicepresident.naprnu@gmail.com
Гетьман Є. А. ГЕТЬМАН Євген Анатолійович

Головний учений секретар
Національної академії правових наук України
,
член-кореспондент НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор

тел.: (057) 704-19-06, факс: (057) 704-19-10,
електронна пошта: aprnu@ukr.net

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net