Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Знаменський Г. Л.

Знаменський Георгій Львович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 3 березня 1937 р. у смт Біловодську Біловодського р-ну Луганської обл. У 1960 р. закінчив юридичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. До 1964 р. працював в органах прокуратури. У 1964–1966 рр. — юрисконсульт, старший економіст. Упродовж 1966–1992 рр. працював старшим економістом, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником в Інституті економіки промисловості АН України. З 1992 р. очолює сектор проблем господарського права Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Керує Центром перспективних економіко-правових досліджень, створеним при ІЕПД НАН України.

У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Ответственность по договору за выполнение проектных и изыскательских работ» (спеціальність 12.712, нині — 12.00.03), у 1985 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Методы и средства повышения эффективности хозяйственного законодательства» (спеціальність 12.00.04). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1985 р. Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Фахівець у галузі господарського права. Основні напрями наукових досліджень — теорія господарського права і законодавства, систематизація і кодифікація господарського законодавства, розвиток відносин власності, правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, ефективність норм господарського законодавства, публічно-приватне партнерство.

Опублікував понад 220 наукових праць. Найвизначнішими є: «Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства» (1980), «Хозяйственное право» (у співавт., 1985), «Хозяйственный механізм и право» (1988), «Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития» (1996), «Хозяйственное право» (у співавт., 2002), «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України» (у співавт., 2008), «Правовые основы государственной поддержки бизнеса» (кол. монограф., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы в 5 т.» (у співавт., 2011), «Новое хозяйственное право. Избранные труды» (2012). Розробив концепцію і структуру Господарського кодексу України. Брав участь у розробленні законопроектів «Про власність», «Про приватизацію державного майна» та ін.

Член редколегії журналів «Економіка і право», «Правничий часопис Донецького університету», «Актуальные вопросы правоведения» (Россия) тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007), нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2004), лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (1993). Нагороджений медалями «За трудову доблесть», «Ветеран праці».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net