Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Заєць А. П.

Заєць Анатолій Павлович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 березня 1954 р. у с. Кур’янки Білогірського р-ну Хмельницької обл. У 1981 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1981 р. по 1983 р. працював старшим юрисконсультом Управління сільського господарства Долинського райвиконкому Хмельницької обл., а згодом старшим юрисконсультом тресту «Укрелеватор-млинбуд». У 1983–1985 рр. — аспірант, а потім молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту держави і права АН УРСР (нині — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України). З 1990 р. — головний науковий консультант науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України, з 1994 р. — заступник завідувача науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України; з 1997 р. — перший заступник керівника Науково-експертного управління (з 2000 р. — Головне науково-експертне управління) Секретаріату Верховної Ради України. З 2001 р. — перший заступник Державного секретаря Міністерства юстиції України, а з 2002 р. — Державний секретар Міністерства юстиції України. 2006–2011 рр. – перший заступник голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку. Нині головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Посилення узгодженості і взаємозв’язку нормативних приписів як умова підвищення ефективності правового регулювання» (спеціальність 12.00.01), у 1999 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації» (спеціальність 12.00.01). Вчений ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2000 р., вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — питання методології правознавства, конституційного та парламентського права, правової державності, теорії законодавства, місцевого самоврядування, теорії та практики українського парламентаризму, прав людини. Автор понад 120 наукових праць, серед яких: «Система советского законодательства» (1987), «Правова держава в контексті новітнього українського досвіду» (1999), «Методологические проблемы правоведения» (у співавт., 1989), «Правова держава в контексті новітнього українського досвіду» (1999), «Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав — членів Європейського Союзу та вибір України» (у співавт., 2000), «Територіальна організація влади в Україні» (2000), «Природа права: Навчальний посібник» (2001), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (коментар до статей 85, 89, 91, 92, 93, 101 Конституції України) (2003), «Щодо концептуальних засад розвитку місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків» (2002), «Теорія держави і права: Академічний курс» (у співавт., 2006), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт. 2011). Ряд наукових праць видано багатьма іноземними мовами.

Брав активну участь у розробленні законопроектів України та інших нормативних актів, зокрема: проект Концепції розвитку національної інноваційної системи, проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність» та ін.

Є членом українсько-грецької міжурядової Робочої групи з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, членом Українсько-фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного розвитку, членом Українсько-французької Міжурядової змішаної комісії з економічного співробітництва, член редколегії наукового журналу «Зовнішня торгівля: право та економіка», «Бюлетень Міністерства юстиції України», голова Науково-експертної ради Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій». Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Заслужений юрист України (2003), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (1996), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net