Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Задихайло Д. В.

Задихайло Дмитро Вітольдович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 11 червня 1961 р. в місті Черкаси. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 року працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на таких посадах: стажист дослідник (1984 – 1986 рр.), аспірант (1986 – 1989 рр.), асистент (1989 – 1992 рр.), доцент (1992 – 1996 рр.), а з 1996 р. і до нині – завідувач кафедри господарського права.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінологічне дослідження розкрадання державного майна на підприємствах молочної промисловості» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правові засади формування та реалізації економічної політики держави» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Підготував 29 кандидатів та 3 докторів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень — організаційно-господарський вплив держави на відносини в сфері господарювання. Автор понад 150 публікацій, серед яких: «Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави» (2012), «Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави» (у співав., 2006), «Засоби та механізми господарсько-правового регулювання» (у співав., 2013), «Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення» (у співав., 2013), «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співав., 2013), «Економічна та інноваційна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співав., 2014), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 томах. Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співав., 2008), «Правова доктрина України: у 5 томах. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співав., 2013), «Господарське право» (у співав., 2012), «Правознавство» (у співав., 2014), «Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта)» (у співав., 2016), «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях» (у співав., 2010), «Основи господарського права України» (у співав., 2014) та ін.

Був керівником робочої групи по розробці проекту «Інноваційного кодексу України».

Заслужений працівник освіти (2014), нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2015).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net