Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Яроцький В. Л.

Яроцький Віталій Леонідович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 17 липня 1962 р. у м. Гайсині Вінницької обл. У 1988 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1988 р. по 1990 р. — стажист-дослідник цього ж ВНЗ. У 1990–1992 рр. — навчався в аспірантурі, після закінчення якої обіймав посади асистента, доцента кафедри цивільного права, з 1999 р. і до сьогодні — завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», а також з 2012 р. – директор Науково-дослідного інституту правознавства.

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридична природа акцій як цінних паперів» (спеціальність 12.00.03), у 2007 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р., вчене звання професора присвоєно у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми правового режиму цінних паперів, інших об’єктів цивільних прав, специфіка механізму правового регулювання майнових відносин. Автор понад 90 наукових праць, зокрема: «Сімейне право України: Підручник» (у співавт., 2004), «Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)» (2006), «Цивільне право України: Підручник: У 2 т.» (у співавт., 2004, 2007), «Римське приватне право: Підручник» (у співавт., 2008), «Юридична енциклопедія» (у співавт., 2008), «Ценные бумаги и вещи как объекты права собственности сравнительно-правовой анализ: монография» (у співавт., 2011), «Право и политика» (у співавт., 2011), «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» (у співавт., 2011), «Механізм здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: колективна монографія» (у співавт., 2012), «Договір як універсальна правова конструкція: «Харківська правова школа»: монографія» (у співавт., 2012).

Член редколегії Республіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності» (м. Харків). Брав участь у складі робочої групи щодо підготовки постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання застосування господарськими судами законодавства України при вирішенні спорів, що виникають з корпоративних відносин»; брав участь у робочій групі щодо підготовки рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про момент виникнення права власності на акції».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net