Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Вінник О. М.

Вінник Оксана Мар'янівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 6 грудня 1951 р. у м. Суми. Після закінчення у 1977 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) розпочала трудову діяльність за фахом. У 1977–1978 рр. працювала у Краматорському індустріальному інституті викладачем кафедри історії КПРС та політекономії. У 1978-1984 рр. — юрисконсульт житлово-комунального управління Київського авіаційного виробничого об'єднання, у 1984–1987 рр. — юрисконсульт Республіканського спеціалізованого монтажно-налагоджувального тресту «Укркомунмонтажналадка» у м. Києві. З 1987 р. на викладацькій роботі: старший викладач права технікуму радянської торгівлі, старший викладач кафедри радянського права Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, старший викладач кафедри економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету. З 1997 р. по теперішній час працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах: асистента, доцента, професора кафедри господарського права юридичного факультету. Одночасно працює в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва головним науковим співробітником.

У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств і організацій житлово-комунального господарства України)» (спеціальність 12.00.04), У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності — правове регулювання корпоративних відносин, правове регулювання інвестування, проблеми правового регулювання партнерських відносин, зокрема державно-приватного партнерства. Автор понад 140 наукових праць, серед яких: «Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище» (1998), «Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення» (2003), «Господарське право: навчальний посібник» (2008), «Інвестиційне право: навчальний посібник» (2009), Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» (2009), Науково-практичний коментар Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (2010), «Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі заружібного досвіду» (2012).

Брала участь у складі робочих комісій Верховної Ради України у розробці та доопрацюванні Господарського (Комерційного) кодексу України (1994–2000 рр.), Господарського кодексу України (2000–2003 рр.) та ін.

Член вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, член редакційних колегій «Вісника Київського університету імені Тараса Шевченка», «Вісника господарського судочинства», член науково-консультаційних рад Вищого господарського суду України, Верховного суду України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net