Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Варфоломєєва Т. В.

Варфоломєєва Тетяна Вікторівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 5 грудня 1942 р. у м. Саратові (Російська Федерація). У 1968 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». Протягом 1968–1975 рр. працювала старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії криміналістики цього ВНЗ. З 1976 р. займається адвокатською діяльністю. У 1976–1990 рр. — вчений секретар, директор Київського громадського НДІ судового захисту і підвищення кваліфікації адвокатів. З 1990 р. — директор Науково-дослідного інституту адвокатури Спілки адвокатів, одночасно віце-президент Спілки адвокатів України. З 2001 р. — перший віце-президент Спілки адвокатів України, а з 2006 р. і до сьогодні — президент Спілки. З 1996 р. і дотепер – ректор Інституту адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з грудня 2002 р. — Академія адвокатури України). Член Вищої ради юстиції (1998–2004). З 2007 р. — член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України.

У 1973 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Похідні речові докази» (спеціальність 12.00.09), у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1994 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2000 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми кримінального процесу, криміналістики, організації адвокатури, захисту прав людини. Опублікувала понад 190 наукових праць, серед яких: «Производные вещественные доказательства» (1980), «Криминалистика и профессиональная деятельность защитника» (1987), «Жертвы репрессий» (1993), «Історія адвокатури України» (у співавт., 1992, 2002), «Експертизи в судовій практиці» (у співавт., 1987, 1993, 2005), «Защита в уголовном судопроизводстве» (1998), «Науковий коментар Кримінального кодексу України» (у співавт., 2001), «Настільна книга адвоката» (у співавт., 2003), «Юридичні терміни: Тлумачний словник» (2003), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Частини 1, 2» (у співавт., 2004, 2006, 2008), «Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України» (у співавт., 2008), «Бібліотека адвоката. Історія адвокатури. Правове становище адвоката. Адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики» (у співавт., 2008), «Кримінлістика. Академічний курс» (2011, у співавт.).

Заслужений юрист України (1995). Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (1999), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Найвищою відзнакою адвокатури – нагрудний знак «Видатний адвокат України» (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net