Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Тищенко М. М.

Тищенко Микола Маркович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 14 листопада 1956 р. у м. Харкові. У 1979 р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «правознавство» (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1979 –1982 рр., 1984–1991 рр. працював асистентом кафедри криміналістики. У 1991–1994 рр., 1997–2000 рр. – доцент, а з 2000 р. – професор кафедри адміністративного права, а з 2001 р. по 2014 р. – декан факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2014 р. по теперішній час – професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий статус суб’єктів провадження по справах про адміністративні правопорушення» (спеціальність 12.00.02), у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1993 р., професора – у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукових досліджень – проблеми адміністративного процесу, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Громадянин в адміністративному процесі» (1998), «Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії і шляхи вдосконалення» (1998), «Адміністративний процес: підручник» (у співавт., 2001), «Адміністративна відповідальність в Україні» (у співавт., 2001), «Адміністративне право України: підручник» (у співавт., 2003, 2010), «Адміністративне право України. Академічний курс: у 2 т.» (у співавт., 2004, 2005), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (у співавт., 2007), «Військова адміністрація» (у співавт., 2013, 2014), «Правовий статус військовослужбовців в Україні: проблеми теорії та удосконалення правового регулювання» (у співавт., 2014), «Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав споживачів» (у співавт., 2014), «Основи військового управління» (у співавт., 2016).

Брав участь у розробці проекту адміністративно-процедурного кодексу України у складі робочої групи Міністерства Юстиції України. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Член редакційних колегій наукових видань «Наше право», «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Актуальні проблеми держави і права».

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною відзнакою Пенсійного Фонду України. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net