Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Тищенко М. М.

Тищенко Микола Маркович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 14 листопада 1956 р. у м. Харкові. У 1979 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «правознавство». У 1979 –1982 рр., 1984–1991 рр. працював асистентом кафедри криміналістики. У 1991–1994 рр., 1997–2000 рр. – доцент, а з 2000 р. – професор кафедри адміністративного права, а з 2001 р. по теперішній час – декан факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий статус суб’єктів провадження по справах про адміністративні правопорушення» (спеціальність – 12.00.02), у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання» (спеціальність – 12.00.07). Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукових досліджень – проблеми адміністративного процесу, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Є автором монографій: «Громадянин в адміністративному процесі» (1998), «Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії і шляхи вдосконалення» (1998), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (у співавт.). Співавтор підручників: «Адміністративне право України» (2003), «Адміністративне право України. Академічний курс» у 2 т., «Військова адміністрація» (2013), «Адміністративний процес» (2001), «Адміністративна відповідальність в Україні» (у співавт., 2001). Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Приймав участь у розробці проекту адміністративно-процедурного кодексу України у складі робочої групи Міністерства Юстиції України.

Є членом спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Підготував 10 кандидатів юридичних наук. Є членом редколегії журналу «Наше право».

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною відзнакою Пенсійного Фонду України. Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net