Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Туляков В. О.

Туляков Вячеслав Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 липня 1961 р. у м. Одесі. У 1983 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де залишився працювати і пройшов шлях від аспіранта до завідувача кафедри кримінального права. Продовжує працювати і сьогодні на посаді проректора з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія».

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи» за спеціальністю 12.00.08. Вчене звання професора присвоєне у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — загальні засади кримінально-правової доктрини, потерпілий у кримінальному праві, міжнародна кримінальна юстиція. Автор понад 110 наукових праць, серед яких: «Виктимология (социальные и криминологические проблемы)» (2000), «Правничий довідник для професійних суддів» (у співавт., 2007), «Кримінологія» (у співавт., 2003), «Кваліфікація злочинів» (у співавт., 2008), «Віктимність як криміногенний чинник» (1995), «Коррупция и суды: функциональный анализ» (2003), «Французький досвід для українських суддів» (у співавт., 2004), «Перспективи розвитку кримінально-правового регулювання» (2006), «Шляхи розвитку сучасного кримінального права» (2006), «Призначення покарання в судовій практиці. Навчально-методичний посібник.» (у співавт., 2011), «Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія» (2012), «Сучасна теорія кримінального права. Навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012), «Кримінальний кодекс України в анекдотах та карикатурах. Навчальний посібник» (у співавт., 2012). Деякі праці видані іноземними мовами. Під науковим керівництвом вченого захищено 11 кандидатських дисертацій.

Брав участь у підготовці ряду проектів законів України у складі робочих груп Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України. Серед найбільш важливих законопроектів — «Про відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом», «Про охорону прав потерпілих від злочинів», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України», брав участь у проведенні наукових експертиз стосовно пакету проектів законів України.

Є членом Наукової ради Європейської асоціації публічного права, спеціалізованих вчених рад Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Міжнародного гуманітарного університету. Член редколегії збірника наукових праць Одеської національної юридичної академії «Актуальні проблеми держави і права», часопису «Кримінальне право», часопису «Адвокат».

Заслужений діяч науки і техніки України (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net