Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
КРЦ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Туляков В. О.

Туляков Вячеслав Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 липня 1961 р. у м. Одесі. У 1983 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де залишився працювати на посадах аспіранта, асистента, доцента. З 2000 р. по 2015 р. - завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». З 2015 р. по теперішній час – віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічні проблеми боротьби із соціально-негативною поведінкою (за матеріалами вивчення агресивних антигромадських проступків)» (спеціальність 12.00.08). У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєне у 1991 р., а професора – у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — Міжнародна кримінальна політика та правосуддя, кримінальна політика та розвиток, жертви права, захист прав людини та філософія кримінального права та правосуддя, попередження злочинів та контроль за ними. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Handbook on justice for victims. On the use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power» (у співавт., 1999), «Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми)» (2000), «The dualism of business victimization and organized crime» (2001), «Кримінологія: підручник» (у співавт., 2003), «The prediction and control of organized crime: the experience of post-Soviet Ukraine» (у співавт., 2004), «Перспективи розвитку кримінально-правового регулювання» (2006), «Шляхи розвитку сучасного кримінального права» (2006), «Правничий довідник для професійних суддів» (у співавт., 2007), «Fundamentals of Ukrainian law» (у співавт., 2010), «Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина» (2010), «Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві» (у співавт., 2012), «Сучасна теорія кримінального права» (у співавт., 2012), «Кримінальний кодекс України в анекдотах та карикатурах: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків» (у співавт., 2013), «Law of the European Union: a Textbook for Master Students» (у співавт., 2016), «Сингулярність у кримінальному праві» (2016), «Соціальна функція кримінального права у світі безладу» (2017), Англо-український міжнародний словник судової практики (2018), Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі (2021).

Брав участь у підготовці ряду проектів законів України у складі робочих груп Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України, зокрема: «Про відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом», «Про охорону прав потерпілих від злочинів», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України».

Суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (з 2013 до теперішнього часу), вчений секретар Південного регіонального центру НАПрНУ (2010-2013). Заступник члена Ради директорів Європейської організації публічного права, член ради директорів Міжнародного інститут у розвитку Африки IUA LTD, Європейської школи публічного права та управління, голова Одеського осередку Української асоціації кримінального права, член Європейської кримінально-правової академічної мережі, експерт X-го конгресу ООН (1995), XIII-го конгресу ООН (2015), XIV Конгресу ООН по попередженню злочинності (2020).

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник асоціації кримінального права», «Актуальні проблеми держави і права», «Кримінальне право», «Адвокат», «Юридичний вісник», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України», «European public Law Studies - Central and Eastern European Legal studies» - Athens, Greece, «InterEUlawEast» - Zagreb – Croatia, Cross Border Journal for International studies – Galati, Romania. Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія».

Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net