Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Стрельцов Є. Л.

Стрельцов Євген Львович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 18 серпня 1949 р. у м. Одеса. В 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного (зараз національного) університету імені І. І. Мечникова. За час роботи в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова працював на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, першим проректором юридичного інституту при університеті, а з 1998 р. і дотепер — проректор університету з навчальної роботи та завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Відповідальність за обман замовників за кримінальним правом». Звання доцента отримав у 1987 р. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми кримінальної відповідальності за злочини в сфері підприємництва». Вчене звання професора отримав у 1995 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора теології «Релігія у світській державі: філософсько-правове дослідження» захистив у 2010 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теорія і філософія права, теологія, методологія, міжнародне, зарубіжне, національне кримінальне право та кримінологія. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі чотирьох монографій (трьох особистих та однієї колективної), більше 30 підручників, курсів лекцій та навчальних посібників. В останні роки надруковано: «Экономическая преступность в Украине» (1997), «Економічні злочини: теоретичний погляд. Монографія» (2001), «Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий» (відп. ред.) (2005), «Уголовное право Украины. Общая и особенная части. Учебник» (відп. ред.) (2006), «Международное право ХХІ века. Монография» (у співавт., 2006), «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти» (2007), «Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник» (відп. ред.) (2009), «Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник» (відп. ред.) (2009), «Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар» (відп. ред.) (2010), «Гармоническое развитие систем – третий путь человечества» (у співавт., 2011), «Уголовное право Украины. Учебное пособие для подготовки к экзаменам» (у співавт., 2011), «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину. Конспект лекцій» (у співавт., 2011), «Частноправовые отношения в условиях глобализации: проблемы теории и практики: коллективная монография» (у співавт., 2012), «Кримінальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів» (у співавт., 2012), «Уголовное право Украины: Общая и Особенная части. Учебное пособие» (у співавт., 2012).

Член науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки, член Експертної ради ВАК України, член міжнародної асоціації з кримінального права (Париж) та міжнародної асоціації кримінологів (Москва).

Переможець американського Фулбрайтівського конкурсу (1998–1999), конкурсів Німецького офісу академічних обмінів — DAAD (2001) та Німецького наукового товариства імені Макса Планка (2009). Головний редактор наукового фахового журналу «Правова держава», член Національної спілки журналістів України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2002), нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ ступенів (2007, 2009) та державними медалями. Відмінник освіти України (1997). Має Подяку Кабінету Міністрів України, низку відомчих, громадських та церковних нагород.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net