Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Стефанчук Р. О.

Стефанчук Руслан Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 29 жовтня 1975 р. у м. Тернополі. У 1997 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині — Хмельницький університет управління та права). У 1999 р. закінчив Технологічний університет Поділля (нині — Хмельницький національний університет). Після закінчення Хмельницького університету управління та права працював асистентом кафедри цивільно-правових дисциплін цього ж ВНЗ, а потім вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Після закінчення аспірантури з 2000 р. працював у Хмельницькому університеті управління та права на посадах старшого викладача, завідувача кафедри, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2005 р. по 2011р. — проректор з наукової роботи цього ж університету. З 2011 р по 2013р. – завідувач відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. Нині професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації» (спеціальність 12.00.03), у 2008 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2008 р., вчене звання професора присвоєно у тому ж році. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукових досліджень: загальна теорія цивільного права, історія цивільного права, особисті немайнові права фізичних осіб, зобов’язальне право, юридична освіта та правова політика. Опублікував понад 330 наукових праць, серед яких: «Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві: Монографія» (2001), «Правознавство: Навчальний посібник» (2002, 2008), «Цивільне право України: Навчальний посібник» (за ред., 2004, 2009), «Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: Монографія» (2006), «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія» (2007, 2008), «Юридичне Поділля: Інформаційно-довідкове видання» (2007), «Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: у 2 т.» (за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука, 2009), «Актуальні проблеми цивільного права: особисті немайнові права» (за ред., 2010), «Право світової організації торгівлі: Основні установчі акти. Англо-російсько-український глосарій» (у співавт., 2011), «Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України» (у співавт., 2011), «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах» (у співавт., 2011), «Правове письмо: навчально-методичні матеріали» (2011), «Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ» (у співавт., 2012), «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (у співавт., 2012).

Є членом спеціалізованих вчених рад Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Інституту законодавства Верховної Ради України. Член науково-консультаційної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Заступник головного редактора часопису «Університетські наукові записки», член редакційної колегії журналів «Медичне право» і «Юридична освіта в Україні».

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністерства юстиції України (2008). Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» (2010).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net