Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Стефанчук Р. О.

Стефанчук Руслан Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 29 жовтня 1975 р. у м. Тернополі. У 1997 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині — Хмельницький університет управління та права). У 1999 р. закінчив Технологічний університет Поділля (нині — Хмельницький національний університет). Після закінчення Хмельницького університету управління та права працював асистентом кафедри цивільно-правових дисциплін цього ж ВНЗ, а потім вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Після закінчення аспірантури з 2000 р. працював у Хмельницькому університеті управління та права на посадах старшого викладача, завідувача кафедри, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2005 р. по 2011р. — проректор з наукової роботи цього ж університету. З 2011 р. по 2013 р. – завідувач відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2013 - 2014 рр. завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 – 2016 рр. — проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України. З 2016 р. до 2019 р. — проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, з травня 2019 р. до тепер - Радник Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України.

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації» (спеціальність 12.00.03), у 2008 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2008 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора — у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми загальної теорії приватного права, особисті немайнові права фізичних осіб, договірні та деліктні зобов’язання, право інтелектуальної власності, європейське цивільне право, діяльність Європейського суду з прав людини, медичне право, юридична освіта та наука. Опублікував понад 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві: монографія» (2001), «Правознавство: навчальний посібник» (2002, 2008), «Цивільне право України: навчальний посібник» (2004, 2009), «Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: монографія» (2006), «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія» (2007, 2008), «Юридичне Поділля. Інформаційно-довідкове видання» (2007), «Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Актуальні проблеми цивільного права: особисті немайнові права» (у співавт., 2010), «Право світової організації торгівлі: Основні установчі акти. Англо-російсько-український глосарій» (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах» (у співавт., 2011), «Правове письмо: навчально-методичні матеріали» (2011), «Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ» (у співавт., 2012), «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права: монографія», «Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства: науково-практичний посібник» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: підручник» (у співавт., 2014), «Класифікаційний адвокатський іспит: навчальний посібник» (у співавт., 2017).

Входив до складу Науково-консультаційної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні. Член Координаційної ради Західного регіонального центру Національної академії правових наук України. Заступник голови Науково-консультативної ради Національної асоціації адвокатів України. Радник Першого віце-прем’єр-міністра України.

Головний редактор наукового фахового журналу «Law of Ukrainе», перший заступник головного редактора юридичного журналу «Право України», заступник головного редактора часопису «Університетські наукові записки». Член редакційних колегій наукових видань «Медичне право», «Юридична освіта в Україні», «Юридична наука», «Юридична наука і практика», «Приватне право», «Вісник прокуратури», «Правова держава», «Вісник Укрдержреєстру», «Вісник Національної академії прокуратури України», «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

Брав участь у опрацюванні законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб», «Про охорону репродуктивного здоров’я», «Про облік часу в Україні» , «Про внесення змін та доповнень до статті 707 Цивільного кодексу України».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністерства юстиції України (2008). Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» (2010). Отримав подяку Генерального прокурора України (2014), Почесну грамоту Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2016), Почесну відзнаку Національної асоціації адвокатів України (2016), грамоти Хмельницької обласної державної адміністрації (2001, 2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net