Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Стеценко С. Г.

Стеценко Семен Григорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 15 грудня 1974 р. у м. Ізяслав Хмельницької області. У 1997 р. закінчив Військово-медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа». У 1998 р. закінчив з відзнакою Російський державний педагогічний університет ім. О. І. Герцена за спеціальністю «юриспруденція». У 1998–1999 рр. – начальник медичної служби Навчального Центру Військово-медичної академії Міністерства оборони Російської Федерації (м. Санкт-Петербург). У 1999–2004 рр. — начальник науково-дослідної лабораторії Державного інституту удосконалення лікарів Міністерства оборони Російської Федерації (м. Москва). У 2004-2007 рр. працював начальником кафедри адміністративного права та управління в органах внутрішніх справ (з 2006 р. — кафедра громадської безпеки) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського юридичного інституту МВС України (нині – Київський національний університет внутрішніх справ). У 2007–2011 рр. — завідувач кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України. У 2011–2012 рр. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України. З 2012 р. по 2013 р. – провідний науковий співробітник Одеського державного університету внутрішніх справ. З 2013 р. – перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Інституту кримінально-виконавчої служби.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Трансплантація органів та тканин людини: теоретико-правовий аспект», у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Юридична регламентація медичної діяльності в Росії (історичний і теоретико-правовий аналіз)». Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукових досліджень – загальнотеоретичні та адміністративно-правові аспекти право державотворення, правове забезпечення медичної діяльності. Є автором понад 25о наукових праць, значними серед яких є: «Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования» (у співавт., 2000), «Право и медицина: проблемы соотношения. Монография» (2002), «Юридическая регламентация деятельности медицинских работников. Учебное пособие» (у співавт., 2002), «Организационные технологии обеспечения прав пациента. Научно-прктический комментарий» (у співавт., 2002), «Регламентация медицинской деятельности в России (историко-правовое исследование)» (у співавт., 2002), «Обеспечение и защита прав пациента в Российской Федерации» (у співавт., 2003), «Очерки медицинского права» (у співавт., 2004), «Адміністративне право України» (2007, 2009), «Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія» (у співавт., 2008), «Судові та правоохоронні органи України» (у співавт., 2008), «Адміністративне право України. Академічний курс» Підручник у 2 т. (у співавт., 2009), «Проблеми теорії держави і права» (у співавт., 2009), «Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні» (у співавт., 2010), «Сучасне українське медичне право: монографія» (у співавт., 2010), «Глобалізація та право: національний вимір: монографія» (у співавт., 2012). Зокрема, автор першого на теренах СНД підручника «Медичне право» (2004).

Приймав участь у діяльності робочих груп Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної пенітенціарної служби України з різних проблем удосконалення законодавства України. Брав участь у проведенні експертиз законопроектів «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про вищу освіту», «Про прокуратуру», «Про діяльність державної кримінально-виконавчої служби України».

Член спеціалізованих вчених рад Інституту законодавства Верховної Ради України та Одеського державного університету внутрішніх справ. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій. Головний редактор журналу «Публічне право», член редколегій журналів «Підприємництво, господарство і право», «Судова апеляція», «Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби», «Медичне право», «Слово Національної школи суддів України», «Правовий вісник Української академії банківської справи», «Административное право и процесс» (РФ). Обраний академіком Академії наук вищої школи України (2008).

Заслужений діяч науки і техніки України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net