Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Статівка А. М.

Статівка Анатолій Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 листопада 1956 р. у с. В. Івани Богодухівського р-ну Харківської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1984 р. працює в цьому навчальному закладі на посадах стажиста-дослідника, асистента, доцента кафедри аграрного права, заступника декана факультету № 2. З 2001 р. і до сьогодні — професор кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Договор на выращивание в личных подсобных хозяйствах колхозников скота и птицы, принадлежащих колхозу» (спеціальність 12.00.06), у 1998 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора присвоєно в 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукових досліджень — теоретико-правові проблеми договірних відносин в агропромисловому комплексі, організаційно-правові проблеми соціального розвитку села в Україні. Опублікував понад 100 наукових праць, серед яких: «Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка: Монография» (1997), «Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей: Монография» (1999), «Аграрне право України: Підручник» (у співавт., 2003), «Міжнародне приватне право: Навчальний посібник» (у співавт., 2005), «Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник» (у співавт., 2005), «Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: Монографія» (2007), «Міжнародне приватне право: підручник» (2011, 2012), «Особливості класифікації договорів за участю сільськогосподарчих товаровиробників» (у співавт., 2012).

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net