Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Спасибо-Фатєєва І. В.

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 12 лютого 1962 р. у м. Харкові. У 1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1985 р. і до сьогодні працює в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») на посадах: молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, професора кафедри цивільного права № 1.

У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права, корпоративні правовідносини, цінні папери, акціонерні товариства, юридичні особи, право власності, підприємницька діяльність, правочини, конкурентне законодавство.

Опублікувала близько 300 наукових праць, серед яких: «Акционерные общества: корпоративные правоотношения» (1998), «Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління» (2002). «Цивільне право України» (у співавт., 2004), «Корпоративне управління» (у співавт., 2007), «Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: у 12 т.» (у співавт., 2009), «Корпоративне право» (у співавт., 2009), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: кол. монографія» (у співавт., 2011), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2011), «Харьковская цивилистическая школа: право собственности: кол. монография» (у співавт., 2012), «Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибрані наукові праці» (2012), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України» (у співавт., 2012).

За її участю були підготовлені численні наукові висновки у 2009 р., насамперед, до проекту Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», проекту узагальнень судової практики зі спорів, пов’язаних з реалізацією та захистом корпоративних прав для Вищого господарського суду України, висновок щодо звернення Президента України з передання управління державним майном від Фонду державного майна України до Мінпромполітики для Конституційного Суду України тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджена Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net