Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Шило О. Г.

Шило Ольга Георгіївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 15 листопада 1966 р. у м. Харкові. У 1988 році закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1988 р. по 1998 р. – стажист-дослідник, аспірант, асистент, а з 1998 р. – доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2004-2007 рр. – навчання в докторантурі. З 2007 р. по 2012 р. – доцент кафедри кримінального процесу, а з 2012 р. – завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності університету.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Захист в кримінальних справах та питання його реалізації у стадії касаційного провадження» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання доцента присвоєно у 2001 р. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2016 р.

Напрями наукової діяльності – захист прав людини у сфері кримінального судочинства, судовий контроль під час досудового розслідування, правовий статус слідчого судді в кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження. Опублікувала понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі: монографія» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження): монографія» (у співавт., 2008), «Досудове розслідування кримінальних справ: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2009), «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія» (у співавт., 2010), «Кримінальний процес: підручник» (у співавт., 2010) «Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія» (2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт. 2003, 2011), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1» (у співавт. 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання» (у співавт., 2015), «Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура. (у співавт., 2020).

Член Комісії з питань правової реформи, Науково-консультативної ради при Верховному Суді, спеціалізованих вчених рад Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Брала участь у робочій групі з доопрацювання проекту Кримінального процесуального кодексу України, у роботі Конституційної Асамблеї, групах Кабінету Міністрів України, комісіях Верховної Ради України.

Член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» (індексація Scopus), редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Питання боротьби зі злочинністю», «Вісник кримінального судочинства».

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Відзначена подяками Міністра освіти і науки України (2009, 2010), подяками Харківського міського голови (2012) та начальника Головного управління МВС України в Харківській області (2012), пам'ятним знаком «Слідче управління Служби безпеки України» (2009), відзнакою МВС України «За безпеку народу» (2010), Почесною грамотою Союзу юристів України (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), Премії імені Ярослава Мудрого (2010, 2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net