Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Швець М. Я.

Швець Микола Якович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 травня 1935 р. у с. Мохначка Попельнянського р-ну Житомирської обл. У 1956 р. закінчив Київський технікум радіоелектроніки, у 1965 р. — Київський інститут народного господарства, у 1970 р. — аспірантуру Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова. З 1956 р. по 1959 р. — строкова служба на Балтійському флоті в 150-й авіадівізії, матрос, старшина. З 1959 р. по 1970 р. працював налагоджувальником радіоапаратури, майстром цеху, програмістом, заступником начальника інформаційно-обчислювального центру на заводах оборонної промисловості. З 1970 р. — начальник відділу інформаційно-обчислювальної техніки МВС УРСР, інженер-майор, начальник Республіканського науково-дослідного інформаційного центру; у 1982–1985 рр. — заступник начальника з науки Головного науково-дослідного центру інформації і управління МВС СРСР (м. Москва). З 1985 р. по 1991 р. — професор кафедри, заступник начальника кафедри оперативно-розшукової роботи, начальник кафедри технічних засобів попередження та розкриття злочинів Київської вищої школи МВС СРСР. У 1991–2001 рр. — керівник Управління комп’ютеризованих інформаційних систем та мереж Верховної Ради України (державний службовець 2-го рангу); з 1999 р. по 2001 р. — науковий керівник Центру правової інформатики, з 2001 р. по 2010 р. — директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України. Нині професор Національної академії внутрішніх справ України.

У 1970 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1975 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 1978 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Проблеми та методи побудови автоматизованих систем оперативного управління в органах внутрішніх справ». Вчене звання професора присвоєно у 1987 р. Академік Української академії інформатики з 1992 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем правової інформатики та інформаційного права, побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем у галузі держави і права, економічної кібернетики, системної інформатизації законотворчої, правоохоронної та правоосвітньої діяльності. Ним створена наукова школа правової інформатики в Україні. Підготував більше 20 докторів і кандидатів юридичних, економічних, технічних наук.

Опублікував понад 250 наукових праць, серед яких: «Проблемы и методы построения автоматизированных систем оперативного управления в органах внутренних дел Украинской ССР» (1976), «АСУ органов внутренних дел» (1981), «Інформатизація законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності» (1999), підручник «Правова інформатика» (у співавт., 2004), «Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності» (у співавт., 2005) та ін.

Голова редакційної колегії фахового журналу «Правова інформатика», член редколегій ряду журналів, член спеціалізованих вчених рад та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003). Має інші державні та відомчі нагороди.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net