Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шумило М. Є.

Шумило Микола Єгорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 жовтня 1949 р. у селі Шумили Лебединського району Сумської області. У 1968 р. закінчив Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, а у 1975 р. – Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1975 р. по 1983 р. працював слідчим в органах державної безпеки. У 1983 – 1986 рр. – навчався в очній аспірантурі Вищої Червонопрапорної школи КДБ СРСР. У 1986 – 1996 рр. – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу, начальник кафедри криміналістики Вищих курсів КДБ СРСР (м. Київ) – Інституту підготовки кадрів СБУ. У 1996 – 1999 рр. – докторант Національної академії СБУ. У 1999 – 2002 рр. – професор кафедри кримінального права та кримінального процесу Національної академії СБУ. У 2003 – 2007 рр. – проректор з наукової роботи Університету економіки та права «КРОК». У 2008 – 2012 рр. – проректор з навчальної роботи Національної академії СБУ. З 2012 р і по теперішній час – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Притягнення як обвинуваченого» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання доцента присвоєно у 1992 р. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні та практичні проблеми реабілітації у кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — докази і доказування у кримінальному процесі; реабілітація у кримінальному судочинстві України; процесуальна форма досудового розслідування; взаємозв’язок оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності. Автор понад 170 публікацій, серед яких: «Реабілітація жертв політичних репресій в Україні» (1993), «Реабілітація у кримінальному процесі України» (2001), «Прийняття рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ» (у співав., 2009), «Непрямі докази в кримінальному процесі» (у співав., 2012), «Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу» (у співав., 2012), «Охорона права та законних інтересів особи щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування» (у співав., 2014), «Проведення невідкладних слідчих дій органами дізнання СБУ» (1993), «Коментар до Кримінально-процесуального кодексу України» (у співав., 2002, 2012) та ін.

Брав участь у підготовці проектів Законів України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про порядок відшкодування шкоди громадянинові, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду». З 1992 р. по 2009 р. – член робочої групи по розробці проекту КПК України. З 2005 р. по 2015 р. був членом науково-консультативної ради Верховного Суду України, член редакційної колегії Вісника Верховного Суду України. З 2012 р. – член науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Заслужений діяч науки і техніки України (2010), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013), Відмінник освіти (2002), нагороджений відзнакою МОН України «За наукові заслуги» (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net