Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шульга М. В.

Шульга Михайло Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 7 листопада 1948 р. у с. Рудка Чернігівської обл. У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора, директора Інституту підвищення кваліфікації. З 2005 р. і до сьогодні — завідувач кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Виникнення і припинення права користування землями сільських населених пунктів» (спеціальність 12.00.06), у 1998 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — еколого-правові та земельно-правові проблеми, зокрема питання права природокористування та охорони навколишнього природного середовища, правового регулювання використання та охорони земель, а також теоретичні проблеми земельних відносин в сучасних умовах.

Автор понад 180 наукових праць, зокрема: «Екологічне право України: Загальна частина» (у співавт., 1995), «Екологічне право України: Особлива частина» (у співавт., 1996), «Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях» (1998), «Земельне право» (у співавт., 2001), «Екологічне право України» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002), «Земельне право України» (2004), «Екологічне право України» (у співавт., 2005), «Экологическое право Украины: Учебное пособие» (2007), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2008), «Земельні правочини: сутність, класифікація та особливості» (у співавт., 2011), «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні» (у співавт., 2011), «Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правове регулювання екологічної безпеки» (у співавт., 2011), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія» (у співавт., 2012), «Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право України» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2012).

Є членом редакційних колегій низки видань, серед яких: «Земельне право України: теорія і практика», «Проблеми законності», «Юридичний радник», «Екологічний вісник» та інші.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net