Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шевчук С. В.

Шевчук Станіслав Володимирович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 11 червня 1969 р. у м. Харкові. У 1993 р. закінчив Українську юридичну академію (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») та вступив до аспірантури. У 1997– 2000 рр. працював у Конституційному Суді України науковим консультантом. З 2000 р. — директор Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України, з 2003 р. працює у Міжнародному Соломоновому університеті на посаді професора кафедри публічного права, з 2009 р. — професор кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». 13 березня 2014 року Станіслава Володимировича Шевчука призначено суддею Конституційного суду України. Одночасно радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, керівник відділу верховенства права, суддя Європейського суду з прав людини.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Делегування державних повноважень» (спеціальність 12.00.01.), у 2008 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми теорії держави і права, теорія прав людини, судовий прецедент як джерело права, конституціоналізм та конституційні принципи права, європейське право та європейське право прав людини. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Історія вчень про державу і право: Підручник» (у співавт., 2008), «Європейський суд з прав людини» (2009), «Порівняльне прецедентне право з прав людини» (2002), «Основи конституційної юриспруденції» (2001), «Люстрація і ретроактивна справедливість: європейські стандарти захисту прав людини при переході до демократичного правління» (2006), «Інститут конституційної скарги в Україні: необхідність запровадження» (2003), «Міжнародне право: повернення до першоджерел» (2004), «Адаптація законодавства: між РЄ і ЄС» (2006), «Судова правотворчість Конституційного Суду України» (2010).

Перший заступник головного редактора юридичного журналу «Право України», перший заступник редакційної ради журналу «Європейський суд з прав людини. Судова практика», член редакційної колегії збірників «Вісник Конституційного Суду України», «Судова практика» та ін. Член Робочої групи з підготовки законопроектів та щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України. Брав участь у проведенні експертиз понад 270 законопроектів. Є членом науково-експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; член Громадської ради при Державній судовій адміністрації України, член Національної комісії по зміцненню демократії та утвердженню верховенства права.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net