Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Шевчук С. В.

Шевчук Станіслав Володимирович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 11 червня 1969 р. у м. Харкові. У 1993 р. закінчив Українську юридичну академію (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та вступив до аспірантури. У 1997– 2000 рр. працював у Конституційному Суді України науковим консультантом. З 2000 р. — директор Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України, з 2003 р. працює у Міжнародному Соломоновому університеті на посаді професора кафедри публічного права, з 2009 р. – професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 13 березня 2014 р. — суддя, а з 21 лютого 2018 р. – Голова Конституційного суду України. З 2020 р. — професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Делегування державних повноважень» (спеціальність 12.00.01), у 2008 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора – у 2009 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми теорії держави і права, теорія прав людини, судовий прецедент як джерело права, конституціоналізм та конституційні принципи права, європейське право та європейське право прав людини. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основи конституційної юриспруденції» (2001), «Порівняльне прецедентне право з прав людини» (2002), «Інститут конституційної скарги в Україні: необхідність запровадження» (2003), «Міжнародне право: повернення до першоджерел» (2004), «Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду з прав людини у порівняльній перспективі» (2005), «Адаптація законодавства: між РЄ і ЄС» (2006), «Люстрація і ретроактивна справедливість: європейські стандарти захисту прав людини при переході до демократичного правління» (2006), «Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції» (2006), «Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні» (2007), «Історія вчень про державу і право: підручник» (у співавт., 2008), «Європейський суд з прав людини» (2009), «Судова правотворчість Конституційного Суду України» (2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. Т. 1: Методолгические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины» (у співавт., 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2014), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т . Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Європейський суд з прав людини. Судова практика», «Судова практика», «Філософія права і загальна теорія права», «Європейське право», «Міжнародне право», «Студентський юридичний журнал», «Вибори і демократія».

Залучався до участі в робочих групах з підготовки законопроектів та щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України. Брав участь у проведенні науково-правових експертиз понад 300 законопроектів. Був членом науково-експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, суддею ЄСПЛ, експертом ООН у Місії ООН у Республіці Таджикистан, експертом світового банку, керівником відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2018).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net