Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шаповал В. М.

Шаповал Володимир Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 25 травня 1948 р. у м. Києві. У 1970 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1974 р. закінчив аспірантуру Інституту держави і права ім. В. М. Корецького АН УРСР, де працював протягом 1974–1976 рр. на посаді молодшого наукового співробітника. З 1976 р. по 1985 р. працював у Київській вищій школі МВС СРСР (нині — Національна академія внутрішніх справ) на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри державно-правових дисциплін. З 1986 р. по 1996 р. — у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) на посадах доцента, професора кафедри конституційного і адміністративного права, завідувача кафедри прав людини. З 1996 р. — суддя Конституційного Суду України, а з 2002 р. по 2005 р. — заступник Голови Конституційного Суду України. З 2005 р. по 2007 р. — постійний представник Президента України в Конституційному Суді України. З 2007 р. по 2013 р. — Голова Центральної виборчої комісії України.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розвиток соціального законодавства в країнах Східної Африки» (спеціальність 12.00.02), у 1992 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Британська конституція: політико-правовий аналіз» (спеціальність 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1993 р. Державний службовець І рангу. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукових досліджень — теорія держави і права, конституційне право. Опублікував понад 250 наукових праць, серед яких: «Конституційне право зарубіжних країн» (1997, 1998, 2000, 2001, 2002), «Конституционное право зарубежных стран» (у співавт., 2001), «Британская конституция (политико-правовой анализ)» (1991), «Зарубіжний парламентаризм» (1993), «Вищі органи сучасної держави» (1995), «Конституційні системи країн світу» (1997), «Державний лад країн світу» (1999), «Парламентаризм і законодавчий процес в Україні» (у співавт., 2000), «Державотворення і правотворення в Україні» (у співавт., 2001), «Україна: права людини у перехідний період» (у співавт., 2001), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Конституція і виконавча влада» (2004), «Історія Основного Закону: конституційний процес в Україні у 1990–1996 рр.» (2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України» (у співавт., 2012), «Історія Конституції України» (у співавт., 2012).

Брав активну участь у законотворчій діяльності. Був у складі групи постійних експертів Конституційної комісії з підготовки проекту нової Конституції України, членом робочої групи, створеної Київською міською радою для підготовки проекту Закону про столицю, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Комітету законодавчих ініціатив при Президентові України тощо.

Є членом Конституційної Асамблеї, а також членом редакційних колегій численних видань, насамперед «Вісника Центральної виборчої комісії», журналів «Вибори та демократія», «Юридична Україна» та ін.

Заслужений юрист України (1998). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 2001, 2006). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), орденом князя Ярослава Мудрого V, ІV, III ступенів (2008, 2011, 2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net