Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Серьогіна С. Г.

Серьогіна Світлана Григорівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилась 22 вересня 1970 р. у місті Ленінград. У 1995 р. закінчила Національну юридичну академію України (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1995 р. по 1998 р. навчалася в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 1998 р. працювала асистентом кафедри державного будівництва, з 2000 р. – доцентом, з 2004 р. по теперішній час – завідуюча кафедри державного будівництва. У 2012 р. обрана на посаду директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Компетенція Президента України: теоретично-правові засади» (спеціальність 12.00.02). У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.02). Вчене звання професора присвоєно у 2015 р. У 2017 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — конституційно-правові проблеми організацій і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах, децентралізації влади, правового забезпечення нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування, вдосконалення виборчого законодавства, оптимізації структурно-інституційного механізму публічної влади на місцевому рівні територіальної організації влади, проблеми муніципального права. Автор понад 150 публікацій, серед яких: «Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні» (2001), «Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики» (2012), «Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика» (у співав., 2003), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співав., 2003), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співав., 2003), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співав., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи. Т.2» (у співав., 2008), «Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів» (у співав., 2009), «Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні» (у співав., 2010), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співав., 2011), підручник «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» (у співав., 2005, 2011, 2017) та ін.

Брала участь у розробці Національної стратегії реформування територіальної системи організації влади в Україні, Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Концепції державної регіональної політики, Концепції внесення змін до Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, законопроектів «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших. В рамках Плану дій Ради Європи для України через Програму «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» у складі робочої групи Мінрегіонбуду та групи експертів НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України підготувала концептуальні засади децентралізації владних повноважень органів виконавчої влади в Україні в умовах європейської інтеграції у 22 сферах та галузях державного управління.

Є членом Конституційної Комісії, членом Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, була головою комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї, членом Робочої групи з розробки проекту внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 2000 р. Є головним редактором збірників наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Наукові доповіді НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України», членом редколегії журналів «Право України», «Проблеми законності», «Місцеве самоврядування».

Заслужений діяч науки і техніки України (2013), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007, 2011), нагороджена відзнакою Конституційного Суду України (2014), Почесною грамотою Верховної ради України (2015).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net