Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Рум'янцев В.О.

Рум'янцев В'ячеслав Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 вересня 1954 р. у м. Донецьку. У 1979 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1979 р. і до сьогодні працює на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») на посадах асистента, доцента, професора, з 1999 р. обіймає посаду декана факультету підготовки професійних суддів.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 1917–1938 рр.», у 1998 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Українська державність у 1917–1922 рр. (національно-державна і радянська альтернатива)». Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р. Вчене звання професора — у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження історії розвитку української держави і права у XIV–XVII i XX століттях, судова система України. Опублікував понад 130 наукових праць, серед яких: «Центральна Рада: боротьба за відновлення української державності» (1995), «Українська державність у 1917–1922 рр. (форми і проблеми розбудови)» (1996). Співавтор п’яти видань підручника «Історія держави і права України», семи видань навчального посібника «Історія України. Всесвітня історія ХХ сторіччя», «Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис)» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: у 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2011).

Відмінник освіти України (2004), Нагороджений Грамотою Прем’єр-міністра України (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net