Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Пилипчук В. Г.

Пилипчук Володимир Григорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 липня 1960 року в Житомирській області. У 1981 р. одержав вищу військово-спеціальну освіту в Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі імені Верховної Ради УРСР. У 1992 р. отримав вищу спеціальну освіту у Вищій школі Міністерства безпеки, яка готувала фахівців для країн СНД. У 1996 р. пройшов курс підготовки в галузі економіки в Міжнародному інституті управління, бізнесу і права. У 2001 р. та 2007 р. відповідно отримав освітньо-науковий і науковий рівень вищої освіти в галузі юридичних наук в Національній академії СБ України. Тема докторської дисертації – «Теоретичні та організаційно-правові основи становлення і розвитку СНБ – СБ України». Доктор юридичних наук (2007 р.), професор (2009 р.) член-кореспондент Національної академії правових наук України (2009 р.).

У 1977 – 2004 рр. проходив військову службу в Збройних силах та органах безпеки (з 1992 р. – в органах та Центральному управлінні СБ України). З 2004 р. був радником Голови СБ України, керівником Наукового координаційного центру «Інститут оперативної діяльності та державної безпеки», директором Інституту дослідження проблем державної безпеки СБ України. З 2010 р. – директор Науково-дослідного центру правової інформатики (з 2012 р. – Науково-дослідного інституту інформатики і права) Національної академії правових наук України.

Напрями наукової діяльності – теорія та історія держави і права, інформаційне право, філософія права, національна та інформаційна безпека, історія спецслужб і правоохоронних органів, демократичний контроль над сектором безпеки і оборони.

Опублікував понад 160 наукових праць, серед яких: «Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір» (у співавт.), «Інформаційне насилля та безпека: світоглядно-правові аспекти» (у співавт.), «Розвиток правової науки в інформаційній сфері: системні проблеми та пріоритети», «Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки», «Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець XX – початок XXI століття)», «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України» (у співавт.), «Державно-правові засади створення Служби безпеки України (1990 – 1992 рр.)», «Становлення і розвиток СНБ – СБ України: теоретичні та організаційно-правові основи (1991 – 2004)», «Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України», «Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)» (у співавт.), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України» (у співавт.), «Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України» (у співавт.), «Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки)», «Міжнародні організації та союзи (організаційні форми, принципи, функції)» (у співавт.) тощо.

Брав участь в опрацюванні проектів законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про основи національної безпеки України», «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про засади інформаційної безпеки України», «Стратегії національної безпеки України», «Концепції реформування Служби безпеки України», «Концепції кодифікації інформаційного законодавства», низки відомчих, міжвідомчих та інших нормативно-правових актів.

Громадська діяльність – голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, керівник Секції правових проблем національної та міжнародної безпеки НАПрН України; позаштатний консультант головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони; заступником голови Міжвідомчої науково-координаційної ради СБ України і НАН України; членом науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України; заступником голови Експертної ради в галузі національної безпеки ВАК України; експертом Експертної ради МОН України в галузі юридичних наук. Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», член редколегій низки українських та іноземних наукових видань.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007), нагороджений 18 медалями та відзнаками, відзнакою президії НАН України «За професійні здобутки», лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net