Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Пилипчук В. Г.

Пилипчук Володимир Григорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 липня 1960 року в Житомирській області. У 1981 р. закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, в 1992 р. – Вищу школу Міністерства безпеки, у 1996 р. – Міжнародний інститут управління, бізнесу і права. У 1977 – 2004 роках проходив військову службу в Збройних Силах та органах безпеки. З 1999 р. працював за сумісництвом на посадах доцента і професора Національної академії Служби безпеки України та Інституту політології і права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. З 2004 р. по 2009 р. – директор Наукового координаційного центру «Інститут оперативної діяльності та державної безпеки», з 2009 р. – директор Інституту дослідження проблем державної безпеки. З 2010 р. – директор Науково-дослідного центру правової інформатики (нині – Науково-дослідний інститут інформатики і права) Національної академії правових наук України.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення контррозвідки органів державної безпеки у Збройних Силах України (1917 – 1922)», у 2007 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні та організаційно-правові основи становлення і розвитку СНБ – СБ України». Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р., вчене звання професора присвоєно у 2009 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині ¬– Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності – теорія та історія держави і права, інформаційне право та інформаційна безпека, філософія права, національна і міжнародна безпека, державний і недержавний сектори безпеки, історія спецслужб і правоохоронних органів, демократичний контроль над сектором безпеки і оборони. Опублікував понад 160 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Державно-правові засади створення Служби безпеки України (1990 – 1992 рр.)» (2004), «Міжнародні організації та союзи (організаційні форми, принципи, функції)» (у співавт., 2005), «Становлення і розвиток СНБ – СБ України: теоретичні та організаційно-правові основи (1991 – 2004)» (2006), «Актуальні проблеми теорії держави і права» (2007), «Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України» (2008), «Формуваня теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець XX – початок XXI століття)» (2008), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України» (у співавт., 2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України» (у співавт., 2009), «Інформаційне насилля та безпека: світоглядно-правові аспекти» (у співавт., 2011), «Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України» (2011), «Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)» (у співавт., 2013), «Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України» (у співавт., 2017).

Брав участь в опрацюванні проектів законів України: «Про основи національної безпеки України», «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Стратегії національної безпеки України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Концепції реформування Служби безпеки України», «Концепції реформування наукової і науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів», «Концепції кодифікації інформаційного законодавства України».

Голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки НАПрН України, керівник Секції правових проблем національної та міжнародної безпеки НАПрН України, позаштатний консультант Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України. Був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, заступником голови Міжвідомчої науково-консультативної ради СБ України і НАН України, членом науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, заступником голови Експертної ради в галузі національної безпеки ВАК України, експертом Експертної ради МОН України в галузі юридичних наук.

Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», член редакційних колегій наукових видань «Правова інформатика», «Державна безпека України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2007), нагороджений 18 медалями, військовими відзнаками та відзнаками правоохоронних органів, у тому числі відзнакою Президії НАН України «За професійні здобутки». Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net