Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Погрібний С. О.

Погрібний Сергій Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 16 березня 1976 р. в м. Одеса. У 1998 р. закінчив Одеську державну юридичну академію (нині — Національний університет «Одеська юридична академія») за спеціальністю «правознавство» та вступив до аспірантури цього ж закладу. З 1999 р. по 2003 р. працював в Одеській національній академії на кафедрі асистентом, одночасно — провідним юрисконсультом юридичного відділу академії. З вересня 2002 р. — доцент кафедри цивільного права. У 2003 р. призначений на посаду судді Малинівського районного суду м. Одеса. У 2009 р. обраний Верховною Радою України суддею безстроково і переведений до Приморського районного суду м. Одеса, у цей же рік обраний заступником голови цього суду (з розгляду цивільних справ). Нині за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри цивільного процесу Одеської національної юридичної академії.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права» (за спеціальністю 12.00.03), у 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (за спеціальністю 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р.

Напрями наукових досліджень — поняття і зміст суб’єктивного цивільного права, цивільно-правове регулювання суспільних відносин, теоретичні проблеми правового регулювання цивільних відносин в Україні. Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць, серед яких такі: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (2009), «Володіння у цивільному праві» (2002), «Методологічна роль принципу наступництва у дослідженні інституту володіння» (2001), «Помилки і здобутки Цивільного кодексу УРСР 1922» (у співавт., 1998), «Окремі аспекти розвитку спадкового права в Україні у ХХ ст.» (1998), «Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України» (2005), «Гражданский процесс Украины: Учебное пособие для подготовки к экзамену» (у співавт., 2011), «Окреме провадження в цивільному процесі України: Навчальний посібник» (у співавт., 2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net