Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Погрібний С. О.

Погрібний Сергій Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 16 березня 1976 р. в м. Одеса. У 1998 р. закінчив Одеську державну юридичну академію (нині — Національний університет «Одеська юридична академія») за спеціальністю «правознавство» та вступив до аспірантури цього ж закладу. З 1999 р. по 2003 р. працював в Одеській національній академії на кафедрі асистентом, одночасно — провідним юрисконсультом юридичного відділу академії. З вересня 2002 р. — доцент кафедри цивільного права. У 2003 р. призначений на посаду судді Малинівського районного суду м. Одеса. З 2009 р. – заступник голови Приморського районного суду м. Одеса. З грудня 2017 р. — суддя Верховного Суду.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права» (спеціальність 12.00.03), у 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р., професора – у 2015 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — поняття і зміст суб’єктивного цивільного права, цивільно-правове регулювання суспільних відносин, теоретичні проблеми правового регулювання цивільних відносин в Україні. Опублікував понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких такі: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (2009), «Володіння у цивільному праві» (2002), «Методологічна роль принципу наступництва у дослідженні інституту володіння» (2001), «Помилки і здобутки Цивільного кодексу УРСР 1922» (у співавт., 1998), «Окремі аспекти розвитку спадкового права в Україні у ХХ ст.» (1998), «Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України» (2005), «Гражданский процесс Украины: учебное пособие для подготовки к экзамену» (у співавт., 2011), «Окреме провадження в цивільному процесі України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Член редакційної ради журналу «Право України».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net