Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Подцерковний О.П.

Подцерковний Олег Петрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 травня 1973 р. в м. Ровно (нині — Рівне), Рівненської обл. У 1995 р. закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Залишився працювати в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова, де пройшов шлях від аспіранта, старшого викладача кафедри адміністративного та підприємницького права до доцента кафедри адміністративного та підприємницького права. З 2008 р. по теперішній час — завідувач кафедри господарського права і процесу Одеської національної академії (нині Національний університет «Одеська юридична академія»).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у 1999 р. за спеціальністю 12.00.04: «Господарське право, арбітражний процес». Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у 2007 р. за спеціальністю 12.00.04. Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., вчене звання професора — у 2010 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — господарське право, господарсько-процесуальне право. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине» (2005), «Грошові зобо’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики» (2006), «Введение в украинское право» (у співавт., 2009), «Хозяйственное право Украины» (у співавт., 2008), «Господарське право» (у співавт., 2010), «Господарське право: підручник. Видання 2-ге» (у співавт., 2011), «Господарське процесуальне право: підручник» (у співавт., 2011), «Организационно-правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография» (у співавт., 2012), «Господарське процесуальне право: Підручник» (у співавт., 2012). Протягом 2008—2010 рр. підготовлено більше 20 експертних висновків на законопроекти та інші нормативно-правові акти.

Член редакційної колегії збірника «Актуальні проблеми держави і права». Член експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України. Є членом Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховного Суду України (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net