Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Олефір В. І.

Олефір Віктор Іванович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 24 лютого 1958 р. у м. Дніпропетровську. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Протягом 1983–1986 рр. працював у підрозділах карного розшуку УВС м. Київа. З 1986 р. по теперішній час працює в Національній академії внутрішніх справ, де пройшов шлях від ад’юнкта до заступника начальника слідчо-криміналістичного факультету, потім викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри адміністративної діяльності (1998–2005 рр.), у 2005–2010 рр. — вчений секретар Київського національного університету внутрішніх справ. З 2010 р. по теперішній час проректор з наукової роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративна відповідальність іноземних громадян СРСР» (спеціальність 12.00.07), у 2005 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності — проблеми адміністративного права, адміністративної відповідальності, адміністративної діяльності ОВС та поліцеїстика. Опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 20 монографій, сім підручників і навчальних посібників, серед яких «Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми» (2004), «Міжнародна поліцейська енциклопедія» (2004), «Боротьба з торгівлею людьми в Україні» (2004), «Прокурорський нагляд за додержанням законності у сфері управління міграційними процесами» (2005), «Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар» (2007), «Митний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2008), «Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу» (у співавт., 2010), «Реєстраційно-екзаменаційна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України» (у співавт., 2010), «Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання: колективна монографія» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Особлива частина» (у співавт., 2011), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Спеціальна частина» (у співавт., 2011), «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут ОВС: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник» (у співавт., 2012) «Адміністративне право України: у 2 т.: підручник» Т. 1 (у співавт., 2013).

Член редакційної колегії низки наукових видань: наукового журналу «Право і суспільство», Наукового вісника Київського національного університету внутрішніх справ, Криміналістичного вісника та ін. Член експертної ради ВАК України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net