Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Носік В. В.

Носік Володимир Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 8 лютого 1958 р. у с. Башино Гощанського р-ну Рівненської обл. У 1976 р. з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум. У 1981 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1978–1981 рр. працював юрисконсультом райвиконкому, старшим юрисконсультом міжгосподарської юридичної групи при Гощанському районному управлінні сільського господарства Рівненської області. З 1981 р. по 1984 р. — аспірант Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1985 р. працював на посадах асистента, доцента, заступника декана юридичного факультету, а з 2008 р. і до сьогодні — професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.06). У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання доцента присвоєно у 1990 р. Академік Академії наук вищої освіти України з 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — аграрне право, земельне право, природоресурсне право, екологічне право, земельне порівняльне право, інвестиційне право. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких: «Аграрне право України: Підручник» (у співавт., 1999), «Право власності в Україні: Навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Земельне право України: Підручник» (у співавт., 2004), «Право власності на землю Українського народу: Монографія» (2006), «Земельне право України: Підручник» (за ред., у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи»: У 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку цивільного права України (у співавт., 2008), «Проблемні питання нотаріальної практики» (у співавт., 2008), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011) та ін.

З 1991 р. — позаштатний консультант Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, член Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, член вченої ради науково-дослідного центру Державної служби з питань туризму і курортів Міністерства культури та туризму України, член науково-консультативної ради Міністерства юстиції України, член науково-методичної ради Держкомзему України. Брав участь у розробленні таких законопроектів: Земельного кодексу УРСР (1990), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про оренду землі» (1998), «Про планування і забудову територій» (2000), «Про приватизацію землі» (2000), «Про примусове відчуження земельних ділянок права приватної власності» (2002), Аграрного кодексу України (2000) та ін.

Нагороджений Грамотою Президента України, Грамотою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти України. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net