Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Навроцький В. О.

Навроцький Вячеслав Олександрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 20 січня 1956 р. в м. Любешів Волинської обл. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (нині — Львівський національний університет імені Івана Франка) у 1978 р. У цьому ж році вступив до аспірантури Харківського юридичного інституту (нині Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Після закінчення аспірантури з 1982 по 1985 рр. працював асистентом кафедри кримінального права і процесу Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1985 по 1989 рр. — старший викладач Львівської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. У 1986 р. обраний депутатом Шевченківської районної ради м. Львова. З 1989 по 2002 рр. працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка доцентом кафедри кримінального права і процесу, заступником декана юридичного факультету, директором Правничого коледжу, науковим співробітником. З 2002 р. і по теперішній час — декан юридичного факультету, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Уголовная ответственность за загрязнение водоемов» (спеціальність 12.00.08). У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 2001 р. Вчене звання професора присвоєно в 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Підготував 11 кандидатів та одного доктора юридичних наук.

Напрями наукової діяльності — проблеми кримінального права України, забезпечення якості кримінального закону, співвідношення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Опублікував понад 220 наукових праць, серед яких: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (1999), «Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні» (у співавт., 2000), «Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз Кримінального кодексу України 1960 р. та 2001 р.» (2001), «Кримінальне право України. Загальна частина» (у співавт., 2002, 2004, 2008, 2009), «Кримінальне право України. Особлива частина» (у співавт., 2000, 2004, 2009), «Основи кримінально-правової кваліфікації» (2006, 2009), «Кримінальне право України в епоху глобалізації» (2010), Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні: колективна монографія» (у співавт., 2012), «Уголовное право России. Общая и Особенная часть: учебник для бакалавров» (у співавт., 2013).

Член робочої групи Кабінету Міністрів України та відомчих комісій з підготовки Концепції боротьби з корупцією в Україні, змін до законодавства, спрямованих на гуманізацію кримінальної відповідальності, з розробки законодавства про відповідальність за кримінальні проступки, розробки кримінально-процесуального кодексу України.

Член науково-консультативної ради Верховного Суду України. Заступник голови вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ, член вченої ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член редакційних колегій журналів «Підприємництво, господарство і право», «Наука і правоохорона», Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net