Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Настюк В. Я.

Настюк Василь Якович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 9 січня 1952 р. у смт Оратів Іллінецького р-ну Вінницької обл. У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати асистентом кафедри адміністративного права. З 1983 р. працював на посадах асистента, доцента кафедри, начальника навчального відділу, директора Інституту підвищення кваліфікації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З вересня 2006 р. і до сьогодні — науковий керівник Лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки (спільно з ІВПЗ НАПрН України та Інститутом дослідження проблем державної безпеки СБУ).

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління у сфері охорони та використання пам’яток історії та культури СРСР» (спеціальність 12.00.07), у 1988 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності — теоретичні проблеми адміністративного та митного права, розроблення основ теорії національної безпеки, митної справи, реформування сектору безпеки, адміністрування режимної діяльності суб’єктів національної безпеки. Опублікував понад 70 наукових праць, серед яких: «Норми митного права: теорія і практика застосування: Монографія» (2003), «Митне законодавство України: Збірник нормативних актів» (2004), «Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму: Монографія» (2008), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: Монографія» (у співавт., 2008), «Міжнародно-правовий режим протидії тероризму: Монографія» (2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: Монографія» (у співавт., 2009), «Адміністративно-правові режими в Україні: Монографія» (у співавт., 2009) та ін.

Входить до складу Робочої підгрупи з питань нормативно-правового забезпечення окремих аспектів національної безпеки (РНБО України); є членом вченої ради Державної митної служби України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net