Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Нагребельний В. П.

Нагребельний Володимир Петрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 23 січня 1953 р. у с. Крилівка Андрушівського р-ну Житомирської обл. У 1979 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, наукового співробітника, вченого секретаря; з 1993 р. — заступник директора з наукової роботи, одночасно з 1999 р. — директор Центру банківського права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (спеціальність 12.00.02, нині 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. Був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Основні напрями наукової діяльності — організаційно-правові проблеми державного регулювання і державного управління у сфері економіки; правове регулювання інвестиційної, підприємницької і банківської діяльності; енергетичне право; правові засади функціонування фондового ринку в Україні; правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. Опублікував понад 450 наукових праць, серед яких: «Управление матеріально-техническим обеспечением сельского хозяйства» (1985), «Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учет предприятий» (у співавт., 1994), «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» (у співавт., 1997), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Фінансове право України: Навчальний посібник: Загальна частина» (у співавт., 2004), «Господарське процесуальне право України: Підручник» (у співавт., 2006), «Правовий статус Національної академії наук України: історія, сучасність, перспективи» (у співавт., 2008) та ін.

Бере активну участь у законопроектній роботі. Підготував науково-правові експертні висновки на ряд законопроектів: «Про громадські організації»», «Провнесення змін до Закону України «Про третейські суди» та ін. Брав участь у підготовці наукових висновків для Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, міністерств та центральних органів влади.

Є заступником голови редколегії щорічника наукових праць «Правова держава», членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Судова апеляція», «Держава і право» та ін.

Заслужений юрист України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2008), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net