Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Музика А. А..

Музика Анатолій Ананійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 2 січня 1952 р. в селі Водяники Звенигородського району Черкаської області. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». З 1974 р. по 1980 р. працював слідчим, старшим слідчим Шевченківського району відділу внутрішніх справ м. Києва. З 1980 р. по 1983 р. навчався в ад`юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (нині – Національна академія внутрішніх справ). З 1984 р. по 1990 р. працював викладачем, старшим викладачем кафедри кримінального права Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського. Протягом 1991 – 2000 рр. займався адвокатською діяльністю. З 1998 р. по 2000 р. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З серпня 2000 р. по червень 2001 р. – начальник кафедри кримінально-правових дисциплін Київського інституту внутрішніх справ. З червня 2001 р. по березень 2003 р. – проректор з наукової роботи цього ж інституту. З березня по червень 2003 р. обіймав посаду Радника Міністра внутрішніх справ України. З червня 2003 р. по квітень 2006 р. – проректор з наукової роботи Київського юридичного інституту МВС України. Упродовж 2006 – 2007 рр. обіймав посаду професора кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ. Упродовж лютого 2007 р. – березня 2008 р. – головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України. З квітня по жовтень 2008 р. працював на посаді заступника Керівника Головної служби з питань правоохоронної діяльності Секретаріату Президента України. З березня 2009 р. по жовтень 2011 р. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту митної справи. З грудня 2012 р. по серпень 2013 р. – завідувач кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З вересня 2013 р. по серпень 2014 р. – професор кафедри публічного права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. З 2014 р. і до нині обіймає посаду провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Принудительное лечение как уголовно-правовая мера борьбы с наркоманией (по материалам Украинской ССР)» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Підготував 10 кандидатів та 2 докторів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень — проблеми української кримінально-правової політики, кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з наркотичними засобами, за «комп`ютерні» злочини, а також інститути і теоретичні проблеми кримінального права (зокрема, покарання та його застосування, амністія та помилування, примусове лікування, предмет злочину, місце вчинення злочину, причинність у правознавстві). Автор понад 300 публікацій, серед яких: «Уголовно-правовая борьба с наркоманией» (1988), «Примусові заходи медичного і виховного характеру» (1997), «Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів» (1998), «Законодавство України про кримінальну відповідальність за «комп`ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення» (2005), «Причинная связь: уголовно-правовой очерк» (2009), «Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів» (2010), «Предмет злочину: теоретичні основи пізнання» (2011), «Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід» (2011), «Покарання та його застосування за злочини проти здоров`я населення» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співав.,2013), «Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование» (2015), «Энциклопедия уголовного права. Т.25. Преступление в сфере компьютерной информации» (2017) та ін.

Заступник головного редактора наукового фахового видання України – журналу «Наука і правоохорона». Входить до складу редакційної колегії наукового фахового видання України – журналу «Юридична наука». Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій – Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Державного науково-дослідного інституту МВС України. Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Державний службовець третього рангу. Упродовж 2011 – 2016 рр. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net