Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Мироненко Н. М.

Мироненко Наталія Михайлівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 4 червня 1951 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. працювала в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від стажиста-дослідника до провідного наукового співробітника. У 1998–2000 рр. обіймала посаду заступника начальника Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України. З 2001 р. по 2003 р. працювала заступником директора Інституту права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2003–2011 рр. працювала на посаді начальника наукового відділу правової експертизи Київського регіонального центру НАПрН України. З 2011 р. по теперішній час – заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління впровадженням нової техніки в галузі промисловості (адміністративно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми державного управління науково-технічним прогресом у промисловості» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1991 р. Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р. Підготувала 8 кандидатів наук.

Напрями наукової діяльності — теорія управління, проблеми державного управління і державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, конституційна юстиція, право інтелектуальної власності. Опублікувала понад 210 наукових праць, серед яких: «Внедрение новой техники: управление и право» (1984), «Управление созданием новой техники в отрасли промышленности (организационно-правовой аспект)» (1986), «Правовые проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в промышленности» (1992), «Правовая охрана интеллектуальной собственности» (1996), «Интеллектуальная собственность: теория и практика правовой защиты» (1996), «Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України» (за заг. ред., у співавт., 2006).

Бере активну участь у законопроектній роботі. Очолювала робочу групу з підготовки проекту Цивільного кодексу України, ряду законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність» тощо.

Заслужений юрист України (1993). Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net