Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Максимов С. І.

Максимов Сергій Іванович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 21 лютого 1956 р. у с. Губарівка, Богодухівського району, Харківської області. У 1978 р. закінчив Уральський державний університет та у 1996 р. – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати та пройшов шлях від асистента до професора кафедри філософії, де працює по теперішній час.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Роль відповідальності в процесі розв’язання суспільних суперечностей», у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова реальність як предмет філософського осмислення» (спеціальність 12.00.12). Науковий ступінь кандидата філософських наук присуджено у 1986 р., доктора юридичних наук – у 2003 р. Вчене звання доцента присвоєно у 1991 р., вчене звання професора — у 2004 р. У 2011 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукової діяльності — філософія права, проблеми онтології, антропології та аксіології права, правового суспільства, правової культури та правосвідомості, проблеми теорії права, методології правознавства, історії правової думки, теорії конституціоналізму, проблеми соціальної філософії та державного управління. Опублікував понад 240 наукових робіт, серед яких: «Правовая реальность: опыт философского осмысления» (2002), «Проблеми влади і права в умовах посттолітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія» (у співавт., 2004), «Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2008), «Правове виховання в сучасній Україні: монографія» (у співавт., 2010), «Філософія права: сучасні інтерпретації» (2010), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Філософія правового виховання: навч. посіб. (у співавт., 2012).

Член 2-х спеціалізованих вчених рад у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член редколегії міжнародного часопису «Проблеми філософії права», академічного збірника наукових праць «Проблеми законності», збірника статей «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого», юридичного журналу «Право України», член Міжнародної редакційної ради «Російського щорічника теорії права» (Санкт-Петербург), член Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії, член президії Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії, член президії Харківського юридичного товариства, член координаційного бюро з проблем теорії держави і права відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003, 2008), Почесною грамотою спілки юристів України (2002). Лауреат конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2003), нагороджений Почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net