Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Лук'янов Д. В.

Лук'янов Дмитро Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 14 червня 1975 року в м. Горький. У 1998 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1998 по 2001 рр. навчався у аспірантурі на кафедрі теорії держави і права.

З жовтня 2001 р. – асистент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; з вересня 2004 р. – доцент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З вересня 2004 р. по теперішній час – начальник управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України (з липня 2015 по березень 2016 р. – виконуючий обов’язки головного вченого секретаря Національної академії правових наук України).

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження». Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Основні напрями наукових досліджень: проблеми правового регулювання статусу інститутів громадянського суспільства, взаємодія держави і політичних партій, правове регулювання виборчих процедур, сучасне праворозуміння, порівняльне правознавство, взаємодія права та релігії, релігійні правові системи тощо.

Є автором близько 200-х наукових і навчально-методичних праць, серед яких наступні: Порівняльне правознавство. – Х.: Право, 2003 (у співавт.); Юридична деонтологія. – Х.: Одіссей, 2005 (у співавт.); Політичні партії у системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання. – Х.: Право, 2007; Загальна теорія держави і права. – Х.: Право, 2008 (у співавт.); Історія вчень про державу і право. – Х.: Право, 2008 (у співавт.); Національна правова система України: історія, стан та перспективи [в 5-ти т.] – Х.: Право, 2008 (у співавт.); Загальна теорія держави і права. – Х.: Право, 2009 (у співавт.); Порівняльне правознавство. – Х.: Право, 2011 (у співавт.); Foundations of Comparative Law: Methods and Typologies. – London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011 (у співавт.); Конституція України. Науково-практичний коментар. – Х.: Право, 2011 (у співавт.); East European and Russian yearbook of international and comparative law / Vols. 6–7. – Idyllwild, California: Publisher Charles Schlacks Jr., 2012 – 2013 (у співавт.); The legal system of Ukraine: past. present. and future. – Kharkiv: Pravo, 2013 (у співавт.); Теорія держави і права. – Х.: Право, 2014 (у співавт.); The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015 (у співавт.); Релігійні правові системи в сучасному світі. – Х.: Право, 2015; Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. – Х.: Право, 2016 (у співавт.); Велика українська юридична енциклопедія [в 20-ти т.] – Х.: Право, 2016 (у співавт.).

Є одним з упорядників першого та єдиного в Україні переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, який щороку видається Національною академією правових наук України починаючи з 1995 року. Член редакційної колегії Вісника Національної академії правових наук України та Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

Брав участь в проведенні експертиз та розробці багатьох законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, зокрема: Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про переміщені вищі навчальні заклади», Закону України «Про політичні партії в Україні», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Національної стратегії у сфері прав людини, Статуту Національної академії правових наук України тощо.

Нагороджений Подякою Президента України (2001 р.); Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006); Ювілейною медаллю «15 років Служби безпеки України» (2008); Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2008); Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2009); Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012); Премією імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2013); Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2016).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net