Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Литвак О. М.

Литвак Олег Михайлович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 серпня 1949 р. у с. Олещина Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1974 р. по 1998 р. працював у органах Прокуратури СРСР і Прокуратури України, де пройшов шлях від слідчого міської прокуратури до старшого слідчого з особливо важливих справ при Генеральному прокуророві СРСР та заступника начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури СРСР, від прокурора міста до першого заступника Генерального прокурора України та виконуючого обв’язки Генерального прокурора України. З 1996 р. по 1998 р. — помічник Президента України з правових питань, голова Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, перший директор Національного бюро розслідувань (НБР). У 1998 р. обирався народним депутатом України ІІІ скликання, був заступником Голови Комітету з національної безпеки та оборони. З 2007 р. — радник Президента України з правових питань, з 2009 р. — в Адміністрації Президента України, керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів, одночасно — провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. З 2010 р. – завідувач кафедри теорії прокурорської діяльності та кримінального процесу Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України. З 2014 р. — ректор Національної академії прокуратури України. З 2015 р. по теперішній час — професор кафедри організації роботи та міжнародного співробітництва в органах прокуратури Національної академії прокуратури України.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії» (спеціальність 12.00.08), у 2002 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект)» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2002 р. Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р.

Напрями наукової діяльності — кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, соціологія, кримінальна психологія, судоустрій та організація роботи правоохоронних органів. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Злочинність. Її причини та профілактика: монографія» (1997), «Прокурорський нагляд в Україні: підручник» (1998), «Функції прокурора України» (1999), «Державний вплив на злочинність: монографія» (2000), «Держава і злочинність: монографія» (2004), «Запобігання наркозлочинності неповнолітніх в Україні кримінально-правовими засобами: монографія» (2011), «Основи прокурорської діяльності» (у співавт., 2011), «Організація роботи органів прокуратури України з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009-2013 рр.): навчально-методичний посібник» (2014), «Сучасний стан запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: монографія» (2015).

Заслужений юрист України (1996). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 1999, 2008). Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2013). Отримав Подяку Генерального прокурора України до дня прокуратури України та святкування 20-річчя прокуратури України (2011) та Подяку «За сумлінну працю в органах прокуратури» (2008, 2014). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net