Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Лемак В. В.

Лемак Василь Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 15 лютого 1970 р. у с. Вільхівка Іршавського р-ну Закарпатської обл. У 1993 р. закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету (нині — Ужгородський національний університет), в 1997 р. — юридичний факультет цього ж університету. З 1993 р. по 2004 р. працював на посадах старшого юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету. З 1998 р. по 2004 р. одночасно — заступник декана юридичного факультету з виховної роботи, а з 2004 р. і до сьогодні — завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету цього ж університету. З 2012 р. по серпень 2013р. – в.о. першого проректора.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Закарпаття в державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919–1939 рр.)» (спеціальність 12.00.01). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні аспекти» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2004 р., вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності — теоретико-правові проблеми державотворення в Україні в контексті досвіду країн Центральної Європи. Опублікував понад 115 наукових праць, серед яких: «Карпатська Україна 1938–1939 рр.: державно-правовий аспект» (1993), «Основи держави і права: Навчальний посібник» (1999), «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» (2001), «Теорія держави для юристів і політологів: Навчальний посібник» (2002), «Постсоціалістична держава: теоретико-правові проблеми: Монографія» (2003), «Загальна теорія держави і права: Методичні матеріали» (2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи» у 5 т. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавт., 2008), «Актуальні проблеми розвитку правової системи України: Навчально-методичний посібник» (2009), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. В 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2011), «Конституція України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Актуальні проблеми теорії держави і права (для магістрів і спеціалістів)» (у співавт., 2012), «Теорія держави і права (навчально-методичний комплекс)» (у співавт., 2012), «Тестові завдання з теорії держави і права. Базовий рівень для студентів 1-го курсу напряму «Правознавство»» (у співавт., 2012).

Брав участь у розробленні проектів ряду законів України, зокрема: «Про політичні партії», «Про відновлення і збереження національної пам’яті Українського народу». Був включений до складу Наукової комісії Міністерства освіти і науки України (2007–2008 рр.), а також до складу групи експертів МОН України з питань ліцензування та акредитації (2005–2009 рр.). Перебував у складі Національної конституційної ради, створеної Президентом України.

Член редколегій журналу «Регіональні студії», «Наукового вісника Ужгородського національного університету».

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net