Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Кубко Є. Б.

Кубко Євген Борисович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 24 січня 1951 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1977 р. і по теперішній час працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшов шлях від стажиста до головного наукового співробітника. З 1999 р. по 2010 р. — займається приватною юридичною практикою, президент юридичної фірми «Салком».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління капітальним будівництвом» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07), у 1989 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми програмно-цільового управління» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1990 р. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукової діяльності — правові проблеми державного управління, адміністративного права та адміністративної юстиції, теоретичні проблеми організації управлінської діяльності та вдосконалення юридичних механізмів регулювання ринкової економіки. Опублікував понад 90 наукових праць. Значущими серед них є: «Основна ланка управління капітальним будівництвом (організаційно-правові аспекти)» (1980), «Програмно-цільова організація державного управління (суть, правова основа, господарська практика)» (1988), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Совершенствование законодательства Украины и проблемы его гармонизации с законодательством зарубежных стран» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина» (у співавт., 2004), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2. Особлива частина» (у співавт., 2005), «Європейський суд з прав людини в системі захисту прав громадян в Україні» // У кн.: «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (у співавт., 2007), «Виконання рішень Європейського суду з прав людини» // У кн.: «Права громадян у сфері виконавчої влади: організаційно-правове забезпечення реалізації та захисту» (2007).

У 1991–1993 рр. — експерт Комісії Європейського Союзу з правових питань (м. Брюссель). Є членом Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Також є членом спеціалізованої вченої ради при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Член редакційної колегії журналів: «Юридична Україна» (щомісячний правовий часопис); «Підприємництво, господарство і право» (науково-практичний господарсько-правовий журнал) та «Право України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net