Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Крижановський А. Ф.

Крижановський Анатолій Федорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 4 березня 1951 р. у с. Новогеоргіївка Аніньївського району Одеської області. У 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). У 1972–1974 рр. працював юрисконсультом міжвузівського юридичного відділу при цьому ж університеті. У 1974–1976 рр. – аспірант кафедри правознавства Одеського інституту народного господарства. У 1976–2005 рр. – викладач, старший викладач, начальник циклу юридичних дисциплін Одеської школи міліції МВС СРСР, начальник кафедри загальноправових дисциплін, проректор з наукової роботи Одеського інституту внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2005–2009 рр. – доцент кафедри теорії держави і права, докторант, начальник науково-дослідної частини, професор кафедри теорії держави і права Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 2009 і по 2011 рр. – проректор з навчально-організаційної роботи. З 2012 р. по теперішній час – ректор Міжнародного гуманітарного університету, одночасно завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Формування професійної правової свідомості спеціалістів народного господарства» (спеціальність 12.00.01), у 2009 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2009 р. Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Напрями наукової діяльності — філософія права (феноменологія та аксіологія правового порядку); теорія та історія права (правовий розвиток та становлення і забезпечення правопорядку в Україні); правова свідомість і правова культура в умовах постмодерну; громадянське суспільство, право і держава. Опублікував понад 120 наукових праць. Найвизначнішими серед них є: «Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія» (2006), «Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура» (2009), «Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря» (у співавт., 1986), «Марксистско-ленинская теория государства и права. Задания и методические указания» (1986), «Уголовное право: учебное пособие» (1997), «Теорія держави і права. Методичний посібник для курсантів 1 курсу» (1999), «Теорія держави і права. Методичний посібник» (2000), «Основи правознавства: навчальний посібник» (у співавт., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), «Основы правоведения Украины» (у співавт., 2001), «Проблеми теорії держави і права: методичні матеріали» (у співавт., 2007), «Теория государства и права в вопросах и ответах. Государственный экзамен: учебно-методическое пособие» (у співавт., 2004), «Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія» (у співавт., 2012), «Основи правознавства України: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Основы правоведения Украины: Учебное пособие» (у співавт., 2012).

Брав участь у роботі науково-консультативної ради при Міністерстві внутрішніх справ України. Голова спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету. Член редколегії Вісника Одеського інституту внутрішніх справ (2001–2005), член редакційної ради Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету, голова редакційної колегії Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Консультант депутата Одеської обласної ради та ін.

«Заслужений діяч науки і техніки України» (2011), нагороджений відомчими відзнаками та медалями Міністерства внутрішніх справ України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net