Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Кресіна І. О.

Кресіна Ірина Олексіївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 10 серпня 1952 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. перебувала на викладацькій і науково-редакційній роботі. З 1984 р. по 1988 р. — аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1992–1995 рр. — доцент Київського інституту сухопутних військ. Після закінчення у 1998 р. докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури — доцент Київського інституту «Слов’янський університет». З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України завідувачем відділу з підготовки «Юридичної енциклопедії», а з 2002 р. — завідувачем відділу правових проблем політології цього Інституту.

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму» (спеціальність 09.00.02). Вчене звання доцента присвоєно у 1994 р. У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство). Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Академік Української академії політичних наук. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — політико-правові проблеми державотворення в Україні, правова політологія, питання національно-державного будівництва і управління, здійснення політичної і правової реформ, становлення громадянського суспільства в Україні. Опублікувала понад 260 наукових праць, серед яких: «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: Монографія» (1998), «Політологія: Підручник» (у співавт., 1998), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія» (у співавт., 2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: Монографія» (у співавт., 2003), «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія» (у співавт., 2004), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: Монографія» (у співавт., за ред., 2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія» (за ред., у співавт., 2007), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: Політико-правові проблеми: Монографія» (за ред., у співавт., 2009), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості: Монографія» (у співавт., 2009), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: монографія» (у співавт., 2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України: Монографія» (у співавт., 2011), «Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність» (2011), «Національний суверенітет (національна доповідь): Монографія» (2012), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації: монографія» (у співавт., 2012).

Брала участь у розробленні законопроектів «Про концепцію державної етнонаціональної політики України», «Про сучасну модель адміністративно-територіального устрою України». У 2000–2006 рр. та з 2008 р. і до сьогодні — член Експертної ради ВАК України з політичних наук. Вона також є вченим секретарем Науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України з філософії, історії та політології, членом Науково-методичної комісії з політології Міністерства освіти і науки України, членом Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України, членом Наукової ради Державного комітету України у справах національностей та релігій, членом Міжвідомчої робочої групи з питань протидії дискримінації та нетерпимості при Держкомнацрелігій, членом робочих груп з підготовки щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України. У 2006 р. за поданням МЗС України була обрана експертом Ради Європи від України з виконання Рамкової Конвенції про захист національних меншин.

Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Відмінник освіти України (2002). Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2012), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net