Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Коваленко В. В.

Коваленко Валентин Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 15 травня 1952 р. в с. Гольма Балтського р-ну Одеської області. Трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ. З 1972 р. по 1988 р. працював на посадах: майстра виправно-трудової колонії, керівника загону, начальника спеціальної частини, помічника начальника з політико-виховної роботи з особовим складом управлінь внутрішніх справ Дніпропетровського та Київського облвиконкомів. У 1976 р. закінчив Львівську спеціальну школу підготовки керівного складу МВС СРСР (нині — Львівський університет внутрішніх справ) за кваліфікацією юрист. У 1980 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського (нині — Київський національний університет внутрішніх справ) за кваліфікацією юрист. З 1988 р. по 1999 р. обіймав посади, пов’язані з навчально-методичною, науково-педагогічною та управлінською діяльністю: ад’юнкт кафедри кримінології, викладач, старший викладач, доцент, начальник докторантури та ад’юнктури, проректор по роботі з особовим складом Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ. З 1999 р. по 2005 р. відряджений з Міністерства внутрішніх справ у розпорядження державних органів: Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України для роботи у Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю, злочинністю проти особи та держави, де працює на посаді начальника відділу; Адміністрації Президента України — працює на посадах: Керівника Головного контрольного управління; заступника Глави Адміністрації Президента України — Керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів. З 2005 р. по 2006 р. — директор Інституту права ім. Князя Володимира Великого. В 2006 -2010 рр. — заступник головного вченого секретаря Національної академії правових наук України. З 2010 р. по теперішній час — ректор Київського національного університету внутрішніх справ (нині — Національна академія внутрішніх справ).

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Класифікація покарань осіб, вперше засуджених до позбавлення волі» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1997 р. У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація профілактики економічної злочинності в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми існування злочинності, правові аспекти протидії злочинності (у тому числі організованої) у сфері економіки, а також питань діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності, тероризму та нейтралізації терористів. Опублікував понад 70 наукових праць. Найбільш значущими є: «Контрабанда: засоби попередження та протидії» (2001), «Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань в протидії організованій злочинності)» (2002), «Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби» (2003), «Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: Монографія» (2004), «Недержавне судочинство в Україні: Монографія» (2006), Виправно-трудовий кодекс України (2007), «Психологія та педагогіка: Підручник» (2007), «Неурядові громадські організації в Україні: Навчальний посібник» (2007), «Основи державного управління: Монографія» (2009). Брав участь у підготовці Закону України «Про боротьбу з тероризмом», «Адмінстративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України (особлива частина) (пірдручн., 2011), «Адмінстративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України (спеціальна частина) (пірдручн., 2011),» «Кримінально-виконавчий кодекс: Науково-практичний коментар» (2011), «Кримінологічна характеристика осіб, які засуджені до покарань, що не пов’язані з позбавленням волі» (у співавт., 2012), «Реалізація права на правову допомогу засудженим до позбавлення волі» (у співавт., 2012).

Є членом Конституційної Асамблеї.

Заслужений юрист України (2004), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2011), має звання генерал-лейтенанта міліції. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2010), численними державними та відомчими нагородами.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net